Alfa i Omega

1. 01. 2023.

“Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.” (Otkrivenje 22,13)

Pavao se približavao poganima ne uzdižući prvo Zakon, već Krista, a potom objavljujući obvezujuće zahtjeve Zakona. Jasno im je pokazao kako svjetlo s križa na Golgoti daje značenje i slavu cjelokupnom hebrejskom vjerskom sustavu. Dakle, on je mijenjao svoj način rada, uvijek oblikujući svoju vijest prema okolnostima u kojima se našao; i iako je nakon strpljivog rada u velikoj mjeri bio uspješan, mnogi se nisu dali osvjedočiti. Pojedinci neće biti osvjedočeni bez obzira na metodu objavljivanja istine. Ipak, radnik za Krista treba pomno proučavati najbolje metode kako ne bi probudio predrasude ili pokrenuo protivljenje među slušateljima.

Krist je rekao svojim učenicima: “Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi.” (Ivan 16,12) Kao rezultat ranog obrazovanja, njihovo razumijevanje mnogih pitanja bilo je neispravno i zato nisu mogli shvatiti ni primiti pojedine stvari kojima bi ih inače naučio. Njegove bi ih pouke zbunile i pokrenule pitanja i nevjerovanje koje bi bilo teško ukloniti.

Krist je srca slušatelja privlačio pokazivanjem svoje ljubavi, a onda, malo-pomalo, kada su već mogli nositi, otkrivao im je velike istine o nebeskom kraljevstvu. Mi također moramo naučiti prilagoditi svoj rad ljudima kako bismo im prišli tamo gdje se nalaze. Iako zahtjeve Božjeg zakona trebamo objaviti svijetu, nikada ne smijemo zaboraviti da je ljubav, Kristova ljubav, jedina sila koja može omekšati srce i povesti ga u poslušnost. Sve velike istine Svetog pisma imaju svoje središte u Kristu; i pravilno shvaćene, sve vode k Njemu. Objavljujte Krista kao Alfu i Omegu, Početak i Svršetak velikog plana otkupljenja. Iznesite ljudima istine koje će ojačati njihovo povjerenje u Boga i Njegovu Riječ i potaknite ih da sami istražuju njezin nauk. Napredujući tako korak po korak u proučavanju svetih stranica, lakše će cijeniti ljepotu i sklad njezinih dragocjenih istina. (Review and Herald, 25. studenoga 1890.)

Za razmišljanje: Na koji je način Isus privukao moje srce k sebi jasnim pokazivanjem svoje ljubavi?