Amos 1

11. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Amos 1”.

1 Riječi Amosa, koji bijaše među ovčarima iz Tekoe, što ih on vidje za Izraela u dane Uzije, kralja Judina, i u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja Izraelova, dvije godine prije potresa. 2 I reče: »Zarikat će Gospod sa Siona i glasom svojim zaoriti iz Jeruzalema; i tugovat će pastirski pašnjaci, a vrh će se Karmela sasušiti.« 3 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa Damaska, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njegovu — jer su vrhli Gilead mlatom željeznim; 4 nego ću poslati oganj na dom Hazaelov da proždre Ben-Hadadove tvrđave. 5 I polomit ću prijevornicu Damasku, i istrijebiti živalj iz Avenske ravnice, i onoga koji drži žezlo iz Bet-Edena; a puk sirijski bit će prognan u Kir«, veli Gospod. 6 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa Gaze, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njezinu — jer su sve sužnje poslali u sužanjstvo da bi ih izručili Edomu; 7 nego ću poslati oganj na zidine Gaze da proždre tvrđave njezine. 8 I istrijebit ću živalj iz Ašdoda, i onoga koji drži žezlo iz Aškelona; i ruku ću svoju okrenuti protiv Ekrona da ostatak filistejski izgine«, veli Gospodin Gospod. 9 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa Tira, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njegovu — jer su sve sužnje izručili Edomu i nisu se sjetili bratskoga saveza; 10 nego ću poslati oganj na zidine Tira da proždre tvrđave njegove.« 11 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa Edoma, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njegovu — jer je mačem progonio brata svojega i potisnuo svu samilost, i gnjev je njegov razdirao sveudilj i bijes je svoj održavao svagda; 12 nego ću poslati oganj na Teman da proždre tvrđave Bocrine.« 13 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa sinova Amonovih, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njihovu — jer su parali trudnice gileadske da bi proširili svoje područje; 14 nego ću zapaliti oganj na zidinama Rabe da proždre tvrđave njezine, s pokličem u dan boja, s vihorom u dan oluje. 15 A kralj njihov otići će u prognanstvo, zajedno on i knezovi njegovi«, veli Gospod.