Amos 2

12. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Amos 2”.

1 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa Moaba, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njegovu — jer je kosti kralja Edomova spalio u vapno; 2 nego ću poslati oganj na Moaba da proždre tvrđave keriotske. A Moab će umrijeti u buci, s pokličem i sa zvukom trube. 3 I istrijebit ću suca iz njegove sredine, i pobit ću s njim sve knezove njegove«, veli Gospod. 4 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa Judina, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njegovu — jer su odbacili Zakon Gospodnji i nisu držali odredbe njegove, i zavedoše ih prijevare njihove za kojima su išli njihovi oci;5 nego ću poslati oganj na Judu da proždre tvrđave jeruzalemske.« 6 Ovako veli Gospod: »Zbog tri prijestupa Izraelova, i zbog četiri, neću opozvati kaznu njegovu — jer su pravednika prodavali za srebro i potrebita za sandale. 7 Žude za prahom zemaljskim što je na glavi ubogih i prevraćaju put poniznih. I čovjek i otac njegov odlaze k istoj djevojci da oskvrnu moje sveto ime. 8 I na haljinama u zalog uzetima prostiru si pokraj svakog žrtvenika, a u domu boga svojega piju vino oglobljenih. 9 A ja pred njima uništih Amorejca, čija visina bijaše kao visina cedrova, a jak on bijaše poput hrašća; no ja uništih plod njegov ozgo, a ozdo korijenje njegovo. 10 I ja sam vas izveo iz zemlje egipatske i četrdeset vas godina vodio po pustinji da zaposjednete zemlju amorejsku. 11 I neke od vaših sinova podigoh za proroke, a neke od vaših mladića za nazireje. Nije li to tako bilo, sinovi Izraelovi?« riječ je Gospodnja. 12 »A vi nazirejima davaste da vino piju i prorocima zapovijedaste govoreći: ‘Ne prorokujte!’ 13 Gle, ja sam pod vama pritisnut kao što su pritisnuta kola puna snoplja. 14 Zato će brzu propasti bijeg, i jaku se njegova neće učvrstiti snaga, a junak neće dušu svoju izbaviti; 15 ni onaj koji se lȗka laća neće se održati, ni onaj brzih nogu neće izmaći, ni onaj koji konja jaši dušu svoju izbaviti neće. 16 I najsrčaniji među junacima bježat će goli u onaj dan«, riječ je Gospodnja.