Amos 4

14. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Amos 4”.

1 Čujte ovu riječ, vi krave bašanske što ste u gori samarijskoj, koje tlačite uboge, koje ugnjetavate potrebite, koje svojim gospodarima govorite: »Donesi da pijemo!« 2 Zakle se Gospodin Gospod svetošću svojom: »Ta gle, dolaze na vas dani kad će vas izvlačiti kukama, a potomstvo vaše ribarskim udicama. 3 I izlazit ćete kroz pukotine, svaka prȁvo preda se, i bit ćete pobacane u Harmon«, riječ je Gospodnja. 4 »Idite u Betel i griješite, u Gilgalu množite prijestupe; i svakoga jutra svoje žrtve prinosite, desetine svoje svaku treću godinu. 5 I palite zahvalnicu s kvascem, i oglasite i razglasite dragovoljne prinose; jer to volite, sinovi Izraelovi,« riječ je Gospodina Gospoda. 6 »Zato vam ja i dadoh čistoću zubi po svim vašim gradovima i oskudicu kruhom u svim vašim mjestima; pa ipak se ne vratiste k meni«, riječ je Gospodnja. 7 »Ta ja vam i uskratih kišu kad još bijaše tri mjeseca do žetve; i podaždih na jedan grad, ali na drugi grad ne podaždih. Jedno se zemljište natopilo, a drugo se zemljište na koje nisam podaždio sasušilo. 8 Tako su dva–tri grada lutala u jedan grad piti vode, ali se ne mogahu napiti; pa ipak se ne vratiste k meni«, riječ je Gospodnja. 9 »Udarah vas medljikom i snijeću. Kad se vaši vrtovi i vaši vinogradi i vaše smokve i vaše masline namnožiše, izjede ih skakavac; pa ipak se ne vratiste k meni«, riječ je Gospodnja. 10 »Poslah među vas kugu poput egipatske; mačem pobih vaše mladiće, zajedno s vašim zarobljenim konjima. I učinih da se smrad iz vašeg tabora digne i do vaših nosnica; pa ipak se ne vratiste k meni«, riječ je Gospodnja. 11 »Neke među vama obarah kao što Bog obori Sodomu i Gomoru, i bijaste ko glavnja iz ognja istrgnuta; pa ipak se ne vratiste k meni«, riječ je Gospodnja. 12 »Zato ću ti, Izraele, ovako učiniti; budući da ću ti to učiniti, pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svojega!« 13 Jer gle, on sazda planine i stvori vjetar, i objavi čovjeku što je misao njegova; on od zore načini tminu i korača po visovima zemaljskim — Gospod, Bog Nad Vojskama njemu je ime.