Amos 7

17. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Amos 7”.

1 Ovako mi pokaza Gospodin Gospod: i gle, sazda skakavce kad poče nicati otava; i gle, otava bijaše nakon kraljeve kosidbe. 2 I dogodi se, kad prestadoše izjedati zemaljsko raslinje, da rekoh: »Gospodine Gospode, oprosti, molim te! Kako će se Jakov podići kad je on tako malen?« 3 Gospod se pokaja zbog toga. »Neće biti«, reče Gospod. 4 Ovako mi pokaza Gospodin Gospod: i gle, Gospodin Gospod pozva da se s njima parbi ognjem; i oganj proždrije veliki bezdan i poče proždirati zemljište. 5 Tada rekoh: »Gospodine Gospode, stani, molim te! Kako će se Jakov podići kad je on tako malen?« 6 Gospod se pokaja zbog toga. »Ni ovoga neće biti«, reče Gospodin Gospod. 7 Ovako mi pokaza; i gle, Gospodin stajaše na zidu odmjerenu viskom, i visak bijaše u ruci njegovoj. 8 I reče mi Gospod: »Što ti vidiš, Amose?« A ja rekoh: »Visak.« Nato mi reče Gospodin: »Ja ću, evo, staviti visak usred puka svojega Izraela; više ga neću mimoilaziti. 9 I bit će opustošene uzvišice Izakove, i opustjet će svetišta Izraelova; i ustat ću s mačem na dom Jeroboamov.« 10 Tada Amasja, betelski svećenik, posla k Jeroboamu, kralju Izraelovu, govoreći: »Amos se urotio protiv tebe usred doma Izraelova. Zemlja ne može podnijeti sve njegove riječi. 11 Jer ovako veli Amos: ‘Jeroboam će od mača poginuti, a Izrael će zacijelo iz svoje zemlje otići u prognanstvo.’« 12 Tada Amasja reče Amosu: »Vidioče, odlazi! Bježi ti u zemlju Judinu pa ondje jedi kruh i ondje prorokuj! 13 Ali u Betelu nikada više nemoj prorokovati, jer ovo je kraljevo svetište i ovo je kraljevski dom.« 14 Nato Amos odgovori i reče Amasji: »Nisam ja prorok niti sam ja sin proročki. Ta ja sam stočar i uzgajivač smȍkvika. 15 Ali me Gospod uze od stada i reče mi Gospod: ‘Idi, prorokuj mojemu puku Izraelu.’ 16 Zato sad čuj riječ Gospodnju. Ti veliš: ‘Ne prorokuj protiv Izraela i ne kapaj riječi protiv doma Izakova.’ 17 Zato ovako veli Gospod: ‘Tvoja će žena bludničiti po gradu, a tvoji sinovi i kćeri tvoje od mača će pasti; i zemlja će tvoja biti užetom razdijeljena, a ti ćeš umrijeti na nečistu tlu. A Izrael će zacijelo iz svoje zemlje otići u prognanstvo.’«