Amos 8

18. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Amos 8”.

1 Ovako mi pokaza Gospodin Gospod: i gle, košara ljetnoga voća. 2 I reče: »Što ti vidiš, Amose?« A ja rekoh: »Košaru ljetnoga voća.« Nato mi Gospod reče: »Došao je kraj mojemu puku Izraelu; više ga neću mimoilaziti. 3 I hramske će pjesme biti kuknjava u onaj dan«, riječ je Gospodina Gospoda. »Bit će mnogo trupala po svim mjestima, tiho će ih pobacati.« 4 Čujte ovo, vi koji gazite potrebita i satirete uboge u zemlji, 5 govoreći: »Kad će taj mlađak proći, da prodamo žito? I subota, da tržimo pšenicu? Smanjujući efu i povećavajući šekel i podvaljujući lažna mjerila, 6 da kupimo uboga za srebro i potrebita za sandale, i prodamo otpadak od žita.« 7 Zakle se Gospod Ponosom Jakovljevim: »Doista neću zaboraviti nikada nijedno djelo njihovo.« 8 Neće li se od toga zemlja zatresti i protužiti svatko tko stanuje u njoj? Neće li se sva podići ko Rijeka, neće li se uzbibati pa se umiriti kao Rijeka egipatska? 9 »I dogodit će se u onaj dan«, riječ je Gospodina Gospoda, »da ću učiniti da sunce zađe u podne i pomračiti zemlju još za danje svjetlosti. 10 I okrenut ću vaše svetkovine u žalovanje, a sve vaše pjesme u tužaljku. I metnut ću kostrijet na svako bedro, i plješu na svaku glavu. I učinit ću da to bude kao žalovanje za jedincem, a svršetak toga kao gorak dan. 11 Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodina Gospoda, »kad ću poslati glad na zemlju — ne glad za kruhom ni žeđ za vodom, nego za slušanjem riječi Gospodnjih. 12 I tumarat će od mora do mora i od sjevera pa do istoka; potucat će se tražeći riječ Gospodnju — ali je neće naći. 13 U onaj će dan lijepe djevice i mladići obamirati od žeđi. 14 Koji se zaklinju grijehom samarijskim i govore: ‘Tako živ bio bog tvoj, Dane’ i ‘Tako živ bio put Beer-Šebin’ — i tȋće pasti i više se neće dići.«