Amos 9

19. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Amos 9”.

1 Vidjeh Gospodina gdje stoji kod žrtvenika i govori: »Udari u nadvratnike da se pragovi zatresu i satri ih na glave sviju; a što ostane od njih, ja ću mačem pogubiti. Koji od njih bježi, neće pobjeći; a koji od njih utekne, neće se spasiti. 2 Ako i u Šeol prokopaju, i odande će ih ruka moja izvaditi; ako se i u nebo popnu, i odande ću ih skinuti.3 Ako se sakriju i navrh Karmela, tražit ću ih i uzeti ih odande; ako se ispred očiju mojih i na morsko dno sakriju, odande ću zapovjediti zmiji da ih ujede. 4 Ako pred svojim neprijateljima odu i u sužanjstvo, odande ću zapovjediti maču da ih pobije. I oči svoje na njih ću upraviti — na zlo, a ne na dobro.« 5 Da, Gospodin, Gospod Nad Vojskama, on je taj koji dotaknu zemlju i ona se rastopi, i svi koji stanuju u njoj protuže; i sva se podigne ko Rijeka, pa se umiri kao Rijeka egipatska. 6 On je taj koji sagradi svoje svodove na nebu i utemelji svoj omotač nad zemljom, koji zove vode morske i izlijeva ih na površje zemlje — Gospod mu je ime. 7 »Sinovi Izraelovi, niste li vi meni kao sinovi etiopljanski?« riječ je Gospodnja. »Nisam li Izraela izveo iz zemlje egipatske, a Filistejce iz Kaftora i Sirijce iz Kira? 8 Gle, oči Gospodina Gospoda uprte su na grješno kraljevstvo, i zatrt ću ga s lica zemlje. Ipak neću sasvim zatrti dom Jakovljev«, riječ je Gospodnja. 9 »Jer gle, ja ću zapovjediti i rastresti dom Izraelov među sve narode, kao što se trese žito u rešetu da ni zrnce ne padne na zemlju. 10 Svi grješnici puka mojega od mača će poginuti, svi koji kažu: ‘Nesreća se neće prikrasti i neće nas snaći.’« 11 »U onaj ću dan podići pali šator Davidov i zatvoriti mu pukotine; i ruševine ću njegove podići i sagraditi ga kao u davne dane; 12 da bi zaposjeli ostatak Edoma i sve narode koji se mojim zovu imenom«, riječ je Gospoda koji čini sve to. 13 »Evo, dolaze dani«, riječ je Gospodnja, »kad će orač stizati žeteoca, i gazitelj grožđa onog koji sjeme sije; i gore će prokapati moštom, a svi se brjegovi rastopiti. 14 Tada ću vratiti sužnje svoga puka Izraela i oni će izgraditi opustošene gradove i živjeti u njima; i zasadit će vinograde i vino iz njih piti, i načinit će vrtove i jesti rod njihov. 15 I posadit ću ih u njihovu zemlju, i više se neće iščupati iz svoje zemlje koju im dadoh«, veli Gospod, Bog tvoj.