Beskrajna čistoća

1. 12. 2023.

“Tko god je položio ovu nadu u njega, čisti se od grijeha kao što je on čist.” (1. Ivanova 3,3)

Kad je završio propovijed, Isus se okrenuo Petru i rekao mu da se otisne na more i baci svoju mrežu. Ali Petar je bio obeshrabren. Cijele noći nije ulovio ništa. Za osamljenosti razmišljao je o sudbini Ivana Krstitelja, koji je čamio sam u tamnici. Razmišljao je o budućnosti Isusovoj i Njegovih sljedbenika, o neuspjehu Njegova djela u Judeji i o zlobi svećenika i rabina. Čak i njegovo zanimanje pretrpjelo je neuspjeh; i dok je promatrao prazne mreže, budućnost mu se učinila mračnom, punom obeshrabrenja. “Učitelju,” rekao je, “svu noć smo se trudili, i ništa nismo uhvatili, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.” (Luka 5,5)

Noć je bila jedino povoljno vrijeme za lov uz pomoć mreža u bistrim jezerskim vodama. Nakon bezuspješna truda cijele noći, izgledalo je beznadno baciti mrežu danju, ali Isus je zapovjedio i ljubav prema Učitelju pokrenula je učenike da poslušaju. Šimun i njegov brat zajedno su spustili mrežu. Kad su pokušali izvući, količina ribe bila je tako velika da se mreža počela kidati. Bili su primorani pozvati Jakova i Ivana u pomoć. Kad je ulov bio prikupljen, oba su čamca bila tako opterećena da im je prijetila opasnost da potonu.

Međutim, Petar sad nije mislio više na čamce ili tovar. Ovo čudo, više od svakog drugog kome je on bio svjedok, bilo je za njega izraz Božje sile. U Isusu je vidio Onoga koji upravlja cijelom prirodom. Božanska nazočnost je otkrila njegovu osobnu grešnost. Ljubav prema Učitelju, stid zbog nevjerstva, zahvalnost zbog Kristove ljubaznosti, a nadasve osjećaj osobne nečistoće u nazočnosti beskrajne čistoće, sasvim su ga savladali. Dok su njegovi prijatelji prebirali sadržaj mreže, Petar je pao pred Spasiteljeve noge uzviknuvši: “Udalji se od mene, Gospodine, jer sam grešnik!” (Luka 5,8)

Bila je to nazočnost božanske svjetlosti koja je navela proroka Daniela da padne kao mrtav pred Božjim anđelom. (Isusov život, str. 187,188)

Za razmišljanje: Kada sam ja doživio takav trenutak kada sam shvatio koliko sam grešan u usporedbi s Isusovom čistoćom?