Biblija o novoj Zemlji i životu na njoj

Duhovnost 10. 11. 2023.

Evo slike koju nam daje Božja riječ o novoj Zemlji i životu na njoj:

To će biti obnovljeni raj. “Ali mi očekujemo, prema njegovu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost.” (2. Petrova 3,13) Proroci opisuju ljepotu nove Zemlje koju će Bog stvoriti na radost njezinih stanovnika. Prorok Ivan piše: “Potom opazih ‘novo nebo i novu zemlju’, jer su iščezli prvo nebo i prva zemlja: mora više nema.” (Otkrivenje 21,1) “Mora više nema”, ističe apostol Ivan. Riječ je o oceanima, koji zauzimaju golemu površinu našeg planeta. Od cjelokupne Zemljine površine, koja iznosi 510 milijuna kvadratnih kilometara, 380 milijuna kvadratnih kilometara pokriveno je morima i oceanima. Nestankom oceana Zemljina će se površina povećati oko tri puta.

Danas je veliki dio Zemljine površine pokriven pustinjama (Sahara, pustinje Saudijske Arabije, pustinja Gobi ili Shamo, pustinja Kalahari…), visokim planinskim lancima (Alpe, Himalaje, Stjenjak, Andi…), negostoljubivim tundrama i sličnim krajolicima.

Na novoj Zemlji neće biti pustih, nepristupačnih i nezdravih predjela. Prorok Izaija kaže: “Nek se uzraduje pustinja, zemlja sasušena, neka kliče stepa, nek ljiljan procvjeta. Nek bujno cvatom cvate, da, neka od veselja kliče i nek se raduje.” (Izaija 35,1.2) Na novoj Zemlji će vladati ugodna klima — vječno proljeće. Tamo neće biti jakih zima niti nesnosnih vrućina. Tamo neće biti žarkog, niti ledenog pojasa. Tamo neće biti poplava, suša, oluja, potresa, niti vulkana.

Priroda će na novoj Zemlji biti onakva kakva je bila u početku, kad je izišla iz Božjih ruku. Veličanstveni brežuljci i prekrasne doline, bistre rijeke i kristalna jezera, veličanstvene šume i livade prepune raznobojnog cvijeća — sve će se kupati u čistoj božanskoj svjetlosti. Tamo više neće biti trnja niti korova. “Umjesto trnja rast će čempresi, umjesto koprive mirta će nicati.” (Izaija 55,13) I same životinje će biti pitome. Tamo neće više biti divljih zvijeri, otrovnih kukaca i zmija. “Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora.” (Izaija 11,6-9)

To će biti nova Zemlja! Na njoj neće biti niti traga grijehu ili prokletstvu. Na njoj neće biti zatvora, jer neće biti prijestupa. Svaki grijeh će biti zauvijek izbrisan. (Izaija 44, 22.) Na njoj neće biti bolnica, jer nitko od stanovnika neće biti bolestan. (Izaija 33, 24.) Na njoj neće biti groblja, jer nitko neće umirati. “‘On će otrti svaku suzu’ s njihovih očiju. Smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe.” (Otkrivenje 21,4)

Taj novi svijet bit će predan u nasljedstvo novim ljudima — onima koji su pokajanjem, vjerom u Krista i poslušnošću Bogu postali dostojni vječnog života. “Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.” (Ivan 3,3) “Vraćat (će) se otkupljenici Jahvini. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratiti će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.” (Izaija 35,9.10)

Rad će opet postati radost i zadovoljstvo svim ljudima. Čovjek će imati mogućnosti da podjednako razvija sve svoje sposobnosti.

Kao što je čovjek u početku slobodno razgovarao sa svojim Stvoriteljem, tako će opet — kad grijeh bude uklonjen — spašeni gledati Božje lice i slobodno razgovarati sa svojim Bogom. “‘Neće biti više ništa prokleto.’ Prijestolje Božje i Janjetovo bit će u gradu. Sluge Božje klanjat će se Bogu i ‘gledat će njegovo lice’. A njegovo će ime biti ‘na’ njihovim ‘čelima’.” (Otkrivenje 22,2-4)

“Već (navješćujemo) kako stoji pisano: ‘Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.’” (1. Korinćanima 2,9)

Kako se možemo pripremiti za vječni život na obnovljenoj Zemlji? Jedini, sigurni i najbolji način jest da se potpuno povjerimo Isusu, koji “nas ljubi” i koji nas je “otkupio od grijeha” svojom krvlju (Otkrivenje 1,5). Trebamo vjerovati Isusu, jer tko god vjeruje “neće se razočarati”, i imat će “život vječni” (Rimljanima 10,11; Ivan 3,16). Trebamo slijediti Isusa i ostati u Njemu. Slušajmo Božji glas, koji nam govori kroz Božju riječ, i vršimo Božju volju.

Isus nam poručuje: “Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca.” (Matej 7,21) Vrata novog Jeruzalema bit će otvorena onima koji drže Božje zapovijedi. “Blago onima koji ‘peru svoje haljine’ tako da dobiju pravo na ‘stablo života’ i da mognu ući u grad na vrata!” (Otkrivenje 22,14)

Biti na novoj Zemlji s onima koje smo voljeli, sresti se sa spašenima iz svih vjekova, uživati u društvu anđela, a iznad svega moći gledati lice dragog Otkupitelja — kolika će to biti radost!

Grijeha i grešnika više nema. Cijelim svemirom vlada sklad i radost. Od Onoga koji je sve stvorio teče život, svjetlost i radost svim svjetovima bezgraničnog svemira. Od najmanjeg atoma do najvećeg svijeta, sve kliče u beskrajnoj ljepoti: “Bog je ljubav!”

Blažena i svijetla budućnost čeka našu Zemlju i sve one koji vole Krista i žele Ga u ovom životu proslaviti pravednim i pobožnim životom, očekujući slavu našeg velikog Boga i Spasitelja Isusa Krista.

Za našu Zemlju Bog ima divan plan; On joj priprema slavnu budućnost. I stoga nema mjesta strahu od budućnosti! I vi i ja možemo imati veličanstvenu budućnost. Nebo čeka mene i vas, i poziva nas da se pripremimo za vječni život na Novoj zemlji. Ako hoćete biti stanovnik tog novog svijeta, otpočnite već danas vršiti Božju volju. Samo tako, kroz Isusove zasluge, možete postići spasenje i vječni život u Kristovom Kraljevstvu.

Franjo Wagenhofer, prof.