Biblija rađa novi život

3. 02. 2014.

““Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga.”“ (1. Petrova 1,23)

U Bibliji je otkrivena Božja volja. Istine Božje riječi su izjave Svevišnjega. Onaj tko učini ove istine dijelom svojeg života, postaje u svakom smislu novo stvorenje. Njemu se ne daju nove umne sposobnosti, već je uklonjena tama koja je zbog neznanja i grijeha prekrivala razumijevanje. Riječi ““i ja ću im dati novo srce”“, znače ““nov ću duh udahnuti u njih”“ (Ezekiel 11,19). Promjenu srca uvijek prati jasno shvaćanje kršćanskih dužnosti i jasno razumijevanje istine. Onaj tko se obratio Pismu s molitvom, steći će jasno razumijevanje i prosuđivanje, kao da je u obraćanju Bogu dostigao višu razinu inteligencije.
Biblija sadrži načela koja leže u temeljima svake prave veličine, svakog pravog napretka, bilo za pojedinca ili za čitav narod. Narod koji omogućuje povoljno ozračje širenju Pisma, otvara put razvijanju i širenju umova ljudi. Čitanje Pisma čini da svjetlo zasja u mraku. Dok se istražuje Božja riječ, pronalaze se životodavne istine. U životu onih koji paze na njezin nauk, bit će životnih strujanja sreće koja će blagoslivljati sve s kojima dolaze u dodir. (RH, 18. prosinca 1913.)
Tisuće su zahvaćale vodu iz ovih izvora života, a zalihe se ne smanjuju. Tisuće su postavile Gospodina pred sebe i gledanjem bile promijenjene u to isto obličje. Njihovo srce gori u njima dok govore o Njegovom karakteru, dok objavljuju što je Krist njima i što su oni Kristu. … Još nove tisuće mogu se uključiti u istraživanje tajni spasenja. … Svako svježe istraživanje otkrit će nešto dublje i zanimljivije od onoga što je već otkriveno. (Signs, 18. travnja 1906.)