Biblijska obećanja o ozdravljenju

Duhovnost 9. 07. 2012.

“Al’ ja ću te iscijeliti, rane ti zaliječiti — riječ je Jahvina.” (Jeremija 30,17)

“Ovako veli Jahve, Bog tvoga oca Davida: ‘Uslišao sam tvoju molitvu, vidio sam tvoje suze. Izliječit ću te.”’ (2. o kraljevima 20,5)

“I ponizi se moj narod na koji je prizvano Ime moje i pomoli se i potraži lice moje i okani se zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i izliječit ću mu zemlju.” (2. Ljetopisa 7,14)

“Smiluj mi se, Jahve, jer sam iznemog’o, Jahve, ozdravi me jer dršću kosti moje.” (Psalam 6,3)

“Iscijeli me, Jahve, i bit ću zdrav, spasi me, i bit ću spašen, jer ti si pjesma moja.” (Jeremija 17,14)

“Čuo to Isus pa mu reče: ‘Ne boj se! Samo vjeruj i ona će se spasiti!’” (Luka 8,50)

“Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.” (3. Ivanova 2)

“On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove.” (Psalam 147,3)

“Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.” (Psalam 34,18.19)

“Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv. Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.” (Izaija 40,28-31)

“Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!” (Psalam 73,26)

“Pogurih se sav i zgrčih, povazdan lutam žalostan. Moji bokovi puni su ognjice, na tijelu mi ništa zdravo nema. Iscrpljen sam i satrven posve, stenjem od jecanja srca svojega. O Gospode, sve su mi želje pred tobom, i vapaji moji nisu ti skriveni. Srce mi udara silno, snaga me ostavlja i svjetlost vida očinjeg gasi se. Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, i moji najbliži stoje daleko. Namještaju mi zamke oni koji mi život vrebaju, koji mi žele nesreću, propašću mi prijete i uvijek smišljaju prijevare. A ja sam kao gluh i ništa ne čujem i, kao nijem, usta ne otvaram. Postadoh k’o čovjek koji ne čuje i koji u ustima nema odgovora. Jer u tebe se, o Jahve, uzdam, ti ćeš me uslišati, Jahve, Bože moj!” (Psalam 38,7-16)

“Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice! Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!” (Psalam 105,4.5)

“Vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!” (Psalam 73,24-26)

“‘I kako će sluga Gospodina svoga govoriti s Gospodinom kad posve onemoćah i dah me ostavi?’ Tada me se opet dotače onaj što bijaše kao čovjek te me okrijepi. On reče: ‘Ne boj se, miljeniče! Mir tebi! Budi jak! Ohrabri se!’ I dok mi to govoraše, ja se ohrabrih pa rekoh: ‘Govori, Gospodine, jer si me ohrabrio!’” (Daniel 10,17-19)

“Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: ‘Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da nas spasi!’ Sljepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati k’o jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti voda, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postat’ jezero, a tlo žedno — izvori.” (Izaija 35,3-7)

“Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.” (Izaija 41,10)

“Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit’ ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. … Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom — past ću ih pravedno.” (Ezekiel 34,12.16)

“Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio; Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.” (Psalam 30,3.4)

“Večer donese suze, a jutro klicanje.” (Psalam 30,6)

“Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna — radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.” (Izaija 53,5)

“Vežu me zavjeti koje učinih tebi, o Bože: prinijet ću ti žrtve zahvalne jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.” (Psalam 56,13.14)

“Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se. … Mnogo može žarka molitva pravednikova.” (Jakov 5,14-16)

“Bili mi nevoljama pritisnuti, za vašu je to utjehu i spasenje; bili utješeni, za vašu je utjehu — djelotvornu: da strpljivo podnesete iste patnje koje i mi podnosimo.” (2. Korinćanima 1,6)

“Iskazujte štovanje Jahvi, Bogu svome, pa ću blagoslivljati tvoj kruh i tvoju vodu i uklanjati od tebe bolest.” (Izlazak 23,25)