Bog će vas se sigurno sjetiti

20. 07. 2012.

„Napokon reče Josip svojoj braći: ’Ja ću, evo, naskoro umrijeti. Ali će se Bog, zacijelo, sjetiti vas i odvesti vas iz ove zemlje u zemlju što ju je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu.’“ (Postanak 50,24)

Samo nekoliko obitelji došlo je u Egipat, ali sada je od njih nastalo veliko mnoštvo. Budući da su bili okruženi idolopoklonstvom, mnogi od njih izgubili su znanje o pravome Bogu i zaboravili Njegov Zakon. Ipak, bilo je među njima i onih koji su i dalje služili … Stvoritelju neba i zemlje. Bili su žalosni dok su gledali svoju djecu kako svakoga dana promatraju, pa čak i sama sudjeluju u bezakonjima idolopokloničkog naroda u kojem su živjela. … U svojem očaju, vjerni su prizvali Gospodina i tražili oslobođenje od egipatskog jarma. …

Oni nisu sakrivali svoju vjeru, već su otvoreno priznavali pred Egipćanima da služe jedinome pravome i živome Bogu. Ponavljali su dokaze u prilog Njegovom postojanju i moći od stvaranja do svojih dana. Tako su se Egipćani imali priliku upoznati s vjerom Izraelaca i s njihovim Bogom. …

Izraelski starješine pokušavali su ojačati slabu vjeru svoje braće pozivajući se na obećanje dano Abrahamu i na Josipove proročke riječi koje je izrekao neposredno prije smrti, pretkazujući njihovo izbavljenje iz Egipta. Neki su pozorno slušali i vjerovali. Drugi su  promatrali svoje žalosno stanje i nisu imali nikakve nade. Kada su Egipćani saznali za očekivanja sinova Izraelovih, ismijavali su njihove nade i prezrivo govorili o sili njihovog Boga. …

Vjerni Božji sluge shvatili su da je samo zato što su kao narod bili nevjerni Bogu i skloni brakovima s drugim narodima koji su ih navodili na idolopoklonstvo, Gospodin dopustio da dođu u Egipat. …

Međutim, mnogi Izraelci bili su zadovoljniji u ropstvu nego da pođu u novu zemlju i da se suočavaju s teškoćama za vrijeme putovanja; navike pojedinaca postale su toliko slične navikama Egipćana da im je bilo draže ostati u Egiptu. Gospodin ih upravo zato i nije oslobodio nakon prvog pokazivanja svojih znakova i čuda pred faraonom. On je tako usmjeravao događaje kako bi mnogo jasnije prikazao tiranski duh egipatskog vladara i prikazivanjem svoje svemoćne sile pružio Izraelcima uzvišenije znanje o božanskom karakteru i kako bi poželjeli napustiti Egipat i odlučili služiti istinitom i pravednom Bogu. (Signs of the Times, 4. ožujka 1880.)