Jutarnji stih

Bog umnožava moje darove

““Tada mu reče gospodar: ‘Dobro, valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti: Uđi u veselje gospodara svoga!’”“ (Matej 25,21)

Bog nam je dao talente koje trebamo upotrijebiti za Njega. Jednome je dao pet talenata, drugome dva, a trećem jedan. Neka onaj koji je dobio samo jedan talenat ni ne pomisli sakriti ga od Boga. Gospodin zna gdje je sakriven. On zna da Mu taj talenat ništa ne donosi. Kada dođe, upitat će svoje sluge: Što si učinio s talentima koje sam ti povjerio? Kada onaj koji je primio pet i onaj koji je dobio dva odgovore da su trgovanjem udvostručili svoje talente, On će im reći: ““Dobro, valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti: Uđi u veselje gospodara svoga!”“ To isto reći će i onome koji je upotrijebio jedan povjereni talenat. …
Onome koji ima samo jedan talenat ja bih rekla: Znaš li da taj jedan talenat, kada se pravilno upotrijebi i iskoristi, može donijeti Gospodinu i stotinu talenata? Kako? — pitaš ti. Upotrijebi svoj dar u obraćenju samo jednog ljudskog ma, koji vidi što je Bog učinio za njega, i što on može biti Gospodinu. Učini da se stavi na Gospodnju stranu i kada bude širio svoje svjetlo na druge, postat će sredstvo preko kojeg će se mnoge duše obratiti Spasitelju. Pravilnom upotrebom jednog talenta duše mogu prihvatiti istinu. Riječi: ““Dobro, slugo dobri i vjerni!”“ nisu upućene samo onom koji ima najveći dar, već svakom tko je iskreno i vjerno stavio svoj dar na raspolaganje svojem Učitelju.
U našem svijetu treba obaviti veliko djelo i mi smo odgovorni za svaku zraku svjetla koja se spustila na našu stazu. Podijeli to svjetlo i dobit ćeš više svjetla za dijeljenje. Veliki blagoslov izlit će se na one koji se pravilno služe svojim talentima. (GCB, 23. travnja 1901.)


Komentiraj