Jutarnji stih

Bog vjerno ispunjava svoja obećanja

“Vi ste bili svjedoci svega što je Jahve, Bog vaš, pred vašim očima učinio svim narodima radi vas: Jahve, Bog vaš, borio se za vas.” (Jošua 23,3)
Osvajački ratovi su završeni i Jošua se povukao u mir svoga doma u Timnat-Serahu… Gospodin je nadahnuo svojeg vjernog slugu da učini isto ono što je i Mojsije učinio prije njega — da podsjeti Izraelce na njihovu povijest i na uvjete pod kojima im je Gospodin povjerio svoj vinograd. Nekoliko godina je prošlo otkako se narod smirio na svojim posjedima, i već se moglo vidjeti kako niču ista ona zla koja su i prije izazivala Božje sudove nad Izraelom. Kada je osjetio kako ga obuzima staračka nemoć, Jošua se zabrinuo za budućnost svojeg naroda. Kada su se posljednji put okupili oko njega, obratio im se s više nego očinskom brigom. … Iako su Kanaanci bili svladani, još uvijek su posjedovali značajne dijelove zemlje koja je bila obećana Izraelu i Jošua je pozivao narod da se ne miri s tim i da ne zaboravi Gospodnju zapovijed da potpuno istrijebi te idolopokloničke narode. … Jošua im se obratio kao onima koji su i sami bili svjedoci da je Bog, dokle god su oni poštovali uvjete, ispunjavao obećanja koja im je dao. … Sotona zavarava mnoge dopadljivim naukom da će Bog, zbog velike ljubavi prema svojem narodu, trpjeti njegov grijeh i da prijetnje iz Božje riječi, iako imaju određenu svrhu u uspostavljanju Njegove moralne vladavine, nikad neće biti doslovno ispunjene. Ali Bog je u postupanju sa svojim stvorenjima očuvao načelo pravednosti otkrivajući pravu narav grijeha, pokazujući da su bijeda i smrt njegove sigurne posljedice. Grijeh nikada nije bio, niti će ikada biti, bezuvjetno oprošten. Takav oprost značio bi napuštanje načela pravednosti koje čini samu osnovu Božje vladavine. … Bog je dosljedno ukazivao na posljedice grijeha i ako ta upozorenja ne bi bila istinita, kako bismo uopće mogli biti sigurni da će i Njegova obećanja biti ispunjena? Ta takozvana blagonaklonost koja bi ukinula pravdu, ne bi ni bila blagonaklonost, već slabost. … Pošto je opisao Božju dobrotu prema Izraelu, Jošua je u Jahvino ime pozvao narod da izabere kome će služiti. … On ih je želio navesti da služe Bogu ne pod prisilom, već dragovoljno. Ljubav prema Bogu je sam temelj vjere. Uključiti se u Njegovu službu jedino zbog očekivanja nagrade, ili zbog straha od kazne, nije ni od kakve koristi. Čak ni otvoreni otpad nije uvredljiviji za Boga od licemjerja i formalnog bogoslužja. (Manuscript 135, 1899.; The Youth’s Instructor, 13. i 20. lipnja 1901.)


Komentiraj