Jutarnji stih

Bogu neka je slava

“Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino!” (Psalam 113,3)
“Biblija ima malo pohvala za ljude. Malo se prostora posvećuje nabrajanju vrlina čak i najboljih ljudi koji su dosad živjeli. Ova šutnja nije bez svrhe i bez pouke. Sve su dobre osobine koje ljudi posjeduju Božji darovi. Oni čine dobra djela milošću Božjom u Kristu. Budući da sve duguju Bogu, slava za ono što jesu i što čine pripada samo Njemu. Oni su samo oruđa u Njegovim rukama. Štoviše, kao što sve pouke iz biblijske povijesti uče, opasno je hvaliti i uzdizati čovjeka jer ako tko izgubi iz vida svoju ovisnost o Bogu i pouzda se u vlastitu snagu, sigurno će sagriješiti. Čovjek se sukobljava s neprijateljima koji su snažniji od njega. ‘Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima.’ (Efežanima 6,12) Nama je nemoguće vlastitom snagom opstati u borbi i sve što odvraća naš um od Boga, sve što vodi k samouzvišenju i ovisnosti o samome sebi, sigurno priprema put našem porazu. Svrha je Biblije usaditi u nas nepovjerenje u ljudsku silu i potaknuti povjerenje u božansku.” (Patrijarsi i proroci, str. 605) “Istinski obraćena duša prima svjetlo odozgo. … Njezine riječi, njezine pobude i djela mogu biti pogrešno tumačeni i lažno prikazivani, ali ona neće mariti za to jer su u pitanju uzvišeniji ciljevi. … Ona nije slavoljubiva, ne teži za pohvalama ljudi. Njezina je nada na Nebu i ona korača naprijed upravljajući svoj pogled u Isusa. Ona čini ono što je pravo zato što je tako ispravno.” (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 569) “Svojim dobrim djelima Kristovi sljedbenici ne slave sebe, već Onoga čijom su milošću i silom to učinili. Svako dobro djelo učinjeno je pod utjecajem Duha Svetoga koji je darovan da proslavi Darovatelja, ne primatelja. Kad Kristova svjetlost obasjava dušu, s usana se izlijevaju riječi kojima se iskazuje slava i zahvalnost Bogu. Vaše molitve, vaše ispunjavanje dužnosti, vaša dobročinstva i vaše samoodricanje uopće neće biti tema vaših misli ili razgovora. Isus će biti veličan; ‘ja’ će nestati, a Krist će postati sve u svemu.” (Misli s Gore blaženstava, str. 71)


Komentiraj