Bogu su potrebni naši talenti

16. 03. 2012.

„Mi smo Božji suradnici.“ (1. Korinćanima 3,9)

Naše dugovanje Bogu i naša cjelokupna ovisnost o Njemu treba nas navesti da Njega priznamo kao davatelja svih naših blagoslova; to ćemo priznati svojim darovima. On zahtijeva da Mu se vrati jedan dio od obilja kojim nas je blagoslovio. Dajući Gospodinu ono što Mu pripada, mi objavljujemo svijetu da svi naši blagoslovi dolaze od Njega i da sve što imamo pripada Njemu. …

Kada su Izraelci održavali svoja bogoslužja zahvalnosti nakon prikupljanja prirodnog blaga, prinosili su žrtve Bogu. Nama može izgledati čudno što su žrtveni prinosi imali tako važnu ulogu u sveopćem radovanju; gledajući izvana, bilo je neobično pokazivati radost prigodom žrtvovanja životinja. Ali to je bilo utemeljeno na pravom temelju, jer je sam Krist bio predmet tih ceremonijalnih službi. Kada je tijekom tih blagdanskih okupljanja bila prolijevana krv i prinošene žrtve Bogu, narod nije samo zahvaljivao Bogu za Njegove sadašnje blagoslove, već je zahvaljivao i za obećanje o Spasitelju i tako izražavao istinu da bez prolijevanja krvi Božjega Sina ne bi moglo biti ni oprosta grijeha. …

Gospodin je muškarcima i ženama dao talente da bi Ga tako pripremljeni mogli slaviti i hvaliti. Nekima je povjerio sredstva, drugima posebne sposobnosti za službu; trećima taktičnost i utjecaj. Neki imaju pet talenata, drugi dva, a neki jedan. On najvišega do najnižega, svi su dobili poneki dar. Ovi talenti ne pripadaju nama. Oni pripadaju Bogu. On nam ih je dao da ih savjesno upotrebljavamo, a jednoga dana zatražit će obračun za njih.

Velika pouka koju trebamo učiti svakoga dana glasi da smo mi upravitelji Božjih darova – upravitelji  novca, razuma, intelekta, utjecaja. Kao upravitelji Gospodnjih darova, mi trebamo trgovati tim talentima, koliko god oni bili mali. …

Koliko god mali izgledali vaši talenti, uporabite ih u Gospodnjoj službi jer su Njemu potrebni. Ako ih mudro iskoristite, možda ćete dovesti Bogu jednu dušu, koja će sa svoje strane posvetiti svoje snage službi Bogu. Ta duša može zadobiti druge duše i tako jedan talent, ako je vjerno uporabljen, može zadobiti mnogo talenata. (Review and Herald, 24. studenoga 1896.)