Bojno polje

28. 01. 2013.

“Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnikâ ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima.” (Efežanima 6,12)

Ovaj grešni svijet postao je poprište najvećeg sukoba koji su stanovnici nebeskog svemira i zemaljske sile ikada imali priliku promatrati. On je bio određen kao pozornica na kojoj će se odigrati velika borba između dobra i zla, između Neba i pakla. Svako ljudsko biće igra svoju ulogu u tom sukobu. Nitko ne može ostati na neutralnom tlu. Ljudi moraju ili odbaciti ili prihvatiti Otkupitelja svijeta. Svi su svjedoci za Krista ili protiv Njega. Krist poziva one koji stoje pod Njegovom zastavom da se kao odani vojnici uključe s Njime u borbu tako da mogu naslijediti vijenac života. (SD 242)
Bitke se moraju voditi svakoga dana. Veliki rat vodi se oko svake duše, rat između kneza tame i Kneza života. … Ti, kao Božje oruđe, trebaš se pokoriti Njemu da bi On, uz tvoju suradnju, mogao planirati, usmjeravati i voditi bitku za tebe. Knez života stoji na čelu svojeg djela. On treba biti s tobom u tvojoj svakidašnjoj borbi sa samim sobom da bi ostao vjeran načelima; da bi strasti, kada se budu borile za prevlast, mogle biti suzbijene Kristovom milošću; da bi ti mogao biti i više nego pobjednik u Onome koji nas je ljubio. Isus ima pregled bojnog polja. On zna silu svake kušnje. On zna kako se treba suočiti sa svakom nevoljom i kako te provesti svakim opasnim putem. (Isto, 160)
Isus želi narod koji je voljan činiti dobra djela, koji će biti čvrst usred zagađenja u ovom izopačenom vremenu. I doista, bit će takvih koji će se tako čvrsto držati božanske snage da će biti otporni na svaku kušnju. Loše poruke sa šarenih plakata mogu pokušati utjecati na njihova osjetila i tako pokvariti njihov um; međutim, oni će biti tako sjedinjeni s Bogom i anđelima da će izgledati kao ljudi koji ne vide niti čuju. Oni moraju obaviti djelo koje nitko ne može obaviti umjesto njih — boriti se u dobroj borbi vjere i držati se vječnoga života. …
Mladi bi se trebali tako čvrsto držati načela da ih ni najsnažnije Sotonine kušnje ne mogu lišiti njihove odanosti Bogu. (3T 472)