Božanski Kormilar

20. 06. 2023.

“Tko je ovaj da mu se vjetrovi i more pokoravaju?” (Matej 8,27)

Svaki brod koji plovi morem života treba imati svojega božanskog Kormilara; ali kad se podigne oluja, kad zaprijeti žestoko nevrijeme, mnogi ljudi odgurnu svojeg Kormilara i povjeravaju plovilo rukama smrtnog čovjeka, ili pokušavaju sami upravljati. Tada uglavnom uslijede nesreća i brodolom, a Kormilara okrivljuju što ih je doveo u opasne vode. Ne prepuštajte se ljudskoj skrbi, nego recite: “Gospodin je moj pomoćnik; od Njega ću zatražiti savjet; činit ću Njegovu volju.” Sve prednosti koje imate ne mogu biti blagoslov za vas, niti vas prvorazredno obrazovanje osposobljava da postanete prijenosnik svetosti ako ne surađujete s božanskim Duhom. Isto je tako nemoguće da od čovjeka dobijemo potrebne kvalifikacije bez božanskog prosvjetljenja, kao što je bilo nemoguće da egipatski bogovi oslobode one koji su se pouzdali u njih. Učenici ne smiju misliti da je svaki plan o produljenju stjecanja znanja u skladu s Božjim planom. Neka svaki takav prijedlog u molitvi bude iznesen pred Boga, i ozbiljno tražite Njegovo vodstvo — ne samo jednom, već stalno. Iznosite svoje molbe Njemu dok se ne uvjerite dolazi li savjet od Boga ili od čovjeka. Nemojte se uzdati u ljude. Oslonite se na božanskog Vodiča.

Krist vas je izabrao. Otkupljeni ste dragocjenom krvlju Janjeta. Molite se Bogu i tražite da ta krv bude djelotvorna za vas. Recite Mu: “Tvoj sam po stvaranju; tvoj sam po otkupljenju. Poštujem ljudski autoritet i savjete svoje braće, ali se ne mogu na to u potpunosti osloniti. Ti me, o Bože, pouči. Zavjetovao sam se Tebi da ću usvojiti božansko mjerilo karaktera i učiniti Tebe svojim savjetnikom i vođom u svakom planu za moj život. Stoga, nauči me.” Neka Gospodin slave bude na prvom mjestu u vašem razmišljanju. Potisnite svaku želju za svjetovnim odlikovanjima, svaku ambiciju da osvojite prvo mjesto. Potičite čistoću srca i svetost da biste mogli prikazati istinska načela Evanđelja. Neka svaki postupak u vašem životu bude posvećen svetim nastojanjem da činite Gospodnju volju, kako vaš utjecaj ne bi odveo druge na zabranjene staze. Kada je Bog vođa, Njegova će pravednost ići pred vama i slava Gospodnja bit će vaša nagrada. (Fundamentals of Christian Education, str. 348,349)

Za razmišljanje: Kako nepovjerenje u sebe utječe na moju sliku o sebi kao kršćaninu?