Božanski Posrednik

22. 02. 2023.

“Kad je Mojsije završio razgovor s njima, prevuče preko svoga lica koprenu.” (Izlazak 34,33)

Mojsije je na planini ostao četrdeset dana i četrdeset noći i sve to vrijeme, kao i prvi put, njegov se život održavao čudom. Nijednom čovjeku nije bilo dopušteno da pođe s njim, a tijekom njegove odsutnosti nitko nije smio pristupiti planini. On je na Božju zapovijed pripremio dvije kamene ploče i ponio sa sobom na vrh i Gospodin je “na ploče ispisao riječi Saveza — Deset zapovijedi”.

Tijekom dugog razdoblja što ga je proveo u zajednici s Bogom, Mojsijevo lice je odsjajivalo slavu božanske prisutnosti. On nije znao da iz njegova lica izbija svjetlost dok je silazio s planine. Takva je svjetlost obasjavala Stjepanovo lice kad je izveden pred suce: “Nato svi koji su sjedili u Velikom vijeću upru pogled u Stjepana i opaze da mu je lice poput lica anđeoskog.” (Djela 6,15) Aron i narod uzmaknuli su pred Mojsijem i “ne usudiše se k njemu pristupiti”. Vidjevši njihov strah i zbunjenost, a ne znajući razlog, on ih je pozvao da mu priđu. …

Bog je ovom svjetlošću namjeravao uvjeriti Izrael u sveti, uzvišeni karakter svoga Zakona i slavu Evanđelja otkrivenog u Kristu. Dok je Mojsije bio na planini, Bog mu nije samo dao ploče Zakona, već i plan spasenja. On je vidio da su predslike i simboli izraelskog razdoblja slikovito predočavali Kristovu žrtvu, a nebeska svjetlost s Golgote, ništa manja od slave Božjeg Zakona, obasjavala je Mojsijevo lice. Ova božanska svjetlost predstavljala je slavu razdoblja čiji je Mojsije bio vidljivi posrednik. …

Mojsije je bio predslika Krista. Kao što je Izraelov posrednik zaklanjao svoje lice, jer narod nije mogao podnijeti njegovu slavu, tako je Krist, Posrednik, zaklanjao svoju božansku prirodu ljudskom kad je došao na Zemlju. Da je došao obučen u sjaj Neba, On ne bi mogao pristupiti ljudima u njihovom grešnom stanju. Oni ne bi mogli podnijeti slavu Njegove prisutnosti. On je stoga ponizio sam sebe i došao u “obličju grešnog tijela” (Rimljanima 8,3) kako bi mogao pristupiti palom grešnom rodu i uzdići ga. (Patrijarsi i proroci, str. 267, 268)

Za razmišljanje: Posjedujem li ja sjaj koji potječe od poslušnosti Božjem svetom Zakonu?

 

Preporučujemo: