Božanski Prijatelj

28. 05. 2023.

“Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.” (Matej 28,20)

Mi nosimo na tijelu smrt Gospodina Isusa, koja je naš život, spasenje i pravednost. Kamo god idemo, sjećamo se Onoga koji nam je drag. Živom vjerom mi stanujemo u Kristu. Prihvaćajući Krista, On se vjerom nastanjuje u našem srcu. Mi se radujemo božanskoj prisutnosti, i svijest o ovoj prisutnosti pokorava naše misli Kristu. Naš duhovni napredak ovisi o našoj živoj zajednici s Njim. Tako je Henok hodao s Bogom. Krist vjerom stanuje u našim srcima kad razmišljamo o tome što je On nama i što je za nas činio u planu spasenja. Mi ćemo biti najsretniji onda kada budemo cijenili neizmjerni dar koji je Bog dao svijetu i nama osobno.

Takve misli vrše blagotvoran utjecaj na čitav karakter. Htjela bih vas uvjeriti: ako želite, vi stalno možete imati uz sebe božanskog Prijatelja. “Kakav li sklad između hrama Božjega i idolâ? A mi smo hram Boga života, kao što reče Bog: ‘Stanovat ću među njima i među njima hodati. Ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod.’” (2. Korinćanima 6,16) Kad razmišljamo o Kristu, karakter se izgrađuje po božanskom obličju. Naše misli prožete su osjećanjem Njegove dobrote, Njegove ljubavi. Mi promatramo Njegov karakter i tako On ispunjava sve naše misli. Njegova nas ljubav okružuje. Dovoljno je da samo jedan trenutak gledamo sjaj podnevnog sunca pa da nam on potom lebdi pred očima kamo god pogledamo.

To isto događa se kad gledamo Krista; tada sve što gledamo odsjajuje sliku Sunca Pravednosti. Mi više ne možemo gledati nešto drugo ili govoriti o nečem drugom. Njegova slika urezuje se u našu dušu, prožima naš svakidašnji život u svim njegovim pojedinostima, omekšava i obuzdava cijelu našu narav. Razmišljanjem o Njemu preobražavamo se u božansko obličje: postajemo slični Kristu. Tada na sve s kojima dolazimo u dodir iz nas zrače svijetle i tople zrake Sunca Pravednosti. Naš karakter je promijenjen. Srce, duša i um kupaju se u svjetlosti Onoga koji nas je ljubio i sebe predao za nas. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, str. 388,389)

Za razmišljanje: Koliko ću vremena danas neprekidno gledati u Isusa?