Božanski Uzor

7. 03. 2023.

“Jer će vas u taj čas Duh Sveti poučiti što treba reći.”  (Luka 12,12)

Kristovi će sluge biti dovedeni pred velike ljude ovoga svijeta koji, da nije toga, nikada ne bi čuli za Evanđelje. Istina je pogrešno predočena ovim ljudima. Oni su slušali lažne optužbe protiv vjere Kristovih učenika. Često je jedino sredstvo za upoznavanje s njezinim pravim karakterom svjedočanstvo onih koji su dovedeni pred sud zbog svoje vjere. Za istrage od njih se traži da odgovaraju, a od njihovih sudaca da slušaju svjedočenje što ga oni iznose. Božja će se milost dodijeliti Njegovim slugama da odgovore ovoj iznenadnoj potrebi. “Jer će vam se”, kaže Isus, “onoga časa dati što treba da govorite. Jer nećete govoriti vi, nego će Duh Oca vašega govoriti preko vas.” Kad Božji Duh bude prosvijetlio umove Njegovih slugu, istina će biti iznesena u njezinoj božanskoj sili i dragocjenosti. Oni koji odbace istinu, ustat će da optuže i ugnjetavaju učenike. Međutim, u gubicima i patnjama, čak i u smrti, Gospodnja djeca moraju otkriti krotkost svog božanskog Uzora. Na taj način vidjet će se razlika između Sotoninih i Kristovih predstavnika. Spasitelj će biti uzvišen pred vladarima i narodom.

Učenici nisu bili obdareni hrabrošću i postojanošću mučenika, sve dok im takva milost nije bila potrebna. Tada se ispunilo Spasiteljevo obećanje. Kad su Petar i Ivan svjedočili pred savjetom Velikog vijeća, ljudi “počnu se diviti. Prepoznali su u njima Isusove pratioce.” (Djela 4,13) O Stjepanu stoji napisano da “svi koji su sjedili u Velikom vijeću upru pogled u Stjepana i opaze da mu je lice poput lica anđeoskoga”. “Ljudi ne mogoše odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.” (Djela 6,15.10) …

Kristovi sluge nisu trebali pripremati posebno sastavljene govore koje će iznijeti kad ih dovedu na suđenje. Njihova priprema trebala se obavljati iz dana u dan sakupljanjem dragocjenih istina Božje riječi i jačanjem vjere molitvom. Kad budu izvedeni pred sud, Duh Sveti podsjećat će ih na svaku istinu koja će biti potrebna. (Isusov život, str. 285,286)

Za razmišljanje: Pomisao da nespremni krenu na suđenje, većinu ljudi ispunjava strahom. Kako me oslanjanje na Boga u malim stvarima priprema da Mu vjerujem u krupnim događajima u životu?

 

Preporučujemo: