Božanski vođa

22. 06. 2023.

“I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: ‘To je put, njime idite.’” (Izaija 30,21)

Oni koji u svojoj snazi pokušaju nositi djelo sigurno će doživjeti neuspjeh. Samo obrazovanje neće nekoga pripremiti za određeno mjesto u radu, neće ga osposobiti da stekne znanje o Bogu. Čujte što Pavao kaže o ovom pitanju: “Jer Krist me nije poslao da krstim, nego da propovijedam Radosnu vijest, i ne u govornoj mudrosti, da ne izgubi snagu križ Kristov. Bez sumnje, govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji se spasavamo sila je Božja, jer stoji pisano: ‘Uništit ću mudrost mudrih i učinit ću ispraznom umnost umnih.’ … Budući da svijet svojom mudrošću nije upoznao Boga u Božjoj mudrosti, odluči Bog one koji vjeruju spasiti ludošću propovijedanja.” (1. Korinćanima 1,17-21)

U vjekovima tame koji su slijedili jedan za drugim, u ponoć neznaboštva, Bog je dopustio ljudima da Ga pokušaju pronaći vlastitom mudrošću, ne da bi pokazali svoju nesposobnost na Njegovo zadovoljstvo, već da bi sami uvidjeli da ne mogu steći znanje o Bogu i Isusu Kristu Njegovom Sinu bez otkrivenja Njegove Riječi pod utjecajem Duha Svetoga. Kada je Krist došao na ovaj svijet, pokušaj je u potpunosti izveden i rezultat je jasno pokazao da svijet svojom mudrošću nije upoznao Boga. Bog je čak i u crkvi dopustio ljudima da iskušaju svoju mudrost o ovom pitanju, ali kada je nastupila kriza zbog ljudske pogrešivosti, Bog se moćno podigao da obrani svoj narod. Kada je crkva klonula, kada su nevolje i tlačenje pogodili Njegov narod, On ih je u još većoj mjeri uzdigao velikim oslobođenjem. Kada su nevjerni učitelji došli među narod, uslijedila je slabost i činilo se da je vjera Božjeg naroda oslabjela; ali Bog je ustao i očistio svoje gumno. …

Postoje trenuci kada se otpadništvo uvlači u redove, kada je u srcu izostavljena pobožnost onih koji trebaju održati korak sa svojim božanskim Vođom. … Postoje unutarnji idoli i vanjski idoli; ali Bog šalje Utješitelja koji kori za grijeh kako bi Njegov narod mogao biti upozoren na svoje otpadništvo i ukoren što se upušta u grijeh. Kada još dragocjenije pokazivanje Njegove ljubavi bude sa zahvalnošću priznato i cijenjeno, Gospodin će izliti balzam utjehe i ulje radosti. (Fundamentals of Christian Education, str. 196,197)

Za razmišljanje: Koje dobro djelo namjeravam danas učiniti bez Isusa?