Božja ruka u povijesti

19. 01. 2024.

“On … ruši i postavlja kraljeve.” (Daniel 2,21)

Biblija je najstarija i najpotpunija povijest koju ljudi imaju. Potekla je čista iz Izvora vječne istine, a božanska je ruka tijekom stoljeća čuvala njezinu neukaljanost. Biblija rasvjetljuje daleku prošlost u koju su ljudi uzalud pokušavali prodrijeti svojim istraživanjem. Jedino je u Božjoj riječi sila koja je položila temelje Zemlji i razastrla nebesa. Jedino u Bibliji nalazimo vjerodostojan izvještaj o podrijetlu naroda. Jedino je u njoj dana povijest našega roda, neoskvrnjena ljudskom ohološću ili predrasudama.

Uspon naroda, podizanje i propast carstava u zapisima ljudske povijesti naizgled ovise o volji i junaštvu ljudi. Čini se da je razvitak događaja uvelike određen njihovom snagom, željom ili hirovima. Ali u Božjoj riječi zavjesa je povučena u stranu, i mi gledamo iza, iznad, i u svim igrama i protuigrama ljudskih interesa, sila i strasti — oruđa Svemilostivoga koji tiho i strpljivo ostvaruje nakane svoje volje.

Biblija otkriva pravi pristup povijesti. U riječima nenadmašne ljepote i nježnosti što ih je apostol Pavao izgovorio pred atenskim mudracima, izražena je božanska nakana pri stvaranju i raspoređivanju rasa i naroda: “On je izveo sav ljudski rod od jednoga čovjeka i nastanio ga po svoj površini zemaljskoj, pošto je ljudima odredio ustaljena godišnja doba i međe postojbine njihove, s nakanom da traže Boga, ne bi li ga možda napipali i našli.” (Djela 17,26.27) Bog je objavio da tko god želi, može doći “u sveze Saveza” (Ezekiel 20,37 — Varaždinska Biblija). Bog je pri stvaranju želio da Zemlja bude nastanjena bićima čije će postojanje biti na blagoslov njima samima i njihovim bližnjima te na čast njihovom Stvoritelju. Svi koji žele, mogu postupati u skladu s tom nakanom. O njima je rečeno: “I narod koji sam sebi sazdao moju će kazivati hvalu.” (Izaija 43,21)

Bog je u svojemu Zakonu otkrio načela koja su temelj svakog pravog uspjeha naroda i pojedinaca: “To će u očima narodâ biti vaša mudrost i vaša razboritost”, rekao je Mojsije Izraelcima o Božjem zakonu. “Ta nije to za vas prazna riječ, jer ona je vaš život.” (Ponovljeni zakon 4,6; 32,47) Blagoslovi koji su tako zajamčeni Izraelu, zajamčeni su pod istim uvjetima i jednako svakom narodu i svakom pojedincu pod cijelim nebom. (Odgoj, str. 148,149)