Božje kraljevstvo u srcu

8. 01. 2013.

“Jer, gle, kraljevstvo je Božje unutra u vama!” (Luka 17,21 — DK)

Vlast pod kojom je Isus živio bila je izopačena i surova; na svakom koraku čulo se o zlouporabama — otimačini, netrpeljivosti i tlačiteljskoj okrutnosti. Ipak, Spasitelj nije pokušao izvršiti nikakve društvene reforme. On nije napadao nikakve nacionalne zlouporabe, niti osuđivao neprijateljske nacije. Nije se miješao u vlast ili administraciju onih koji su bili na vlasti. Onaj koji je bio naš primjer držao se daleko od zemaljskih vlasti. Ne zato što je bio ravnodušan prema ljudskim nevoljama, nego zato što se lijek nije nalazio samo u ljudskim i vanjskim mjerama. Da bi bilo djelotvorno, liječenje mora obuhvatiti svakog pojedinca i mora obnoviti srce. (Isusov život, str. 417)
Neki su farizeji došli k Isusu s pitanjem: “Kad će doći kraljevstvo Božje?” Prošlo je više od tri godine kako je Ivan Krstitelj objavio vijest koja je kao trubni glas odjekivala cijelom zemljom: “Jer je blizu kraljevstvo nebesko.” (Matej 3,2) Ovi farizeji dotada nisu vidjeli nikakav znak o uspostavi kraljevstva.
Isus je odgovorio: “Kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se to može vidjeti; niti će se moći kazati: ‘Evo ga ovdje’ ili ‘eno ga ondje’, jer kraljevstvo je Božje među vama.” Božje kraljevstvo počinje u srcu. Ne tražite ovdje ili ondje pojavljivanje zemaljske sile da obilježi Njegov dolazak. (Isto, str. 414)
Krist se u svojim djelima nije predstavio samo kao Mesija, već je On s pomoću njih objavio ljudima način kako će biti zasnovano Njegovo kraljevstvo. … Ono dolazi kroz blagost nadahnuća Njegove Riječi, kroz nutarnje djelovanje Njegova Duha, zajednicom duše s Onim koji je njezin život. Najveći izraz Njegove sile vidi se u ljudskoj naravi koja je dostigla savršenstvo Kristova karaktera. …
Kad je Bog poslao na naš svijet svoga Sina, On je ljudskim stvorenjima povjerio neuništiva bogatstva — pored kojih su kao ništa ona bogatstva što ih je čovjek nagomilavao od postanka svijeta. S ljubavi koju je imao u svom srcu još od vječnih vremena, Krist je došao na Zemlju i poklonio je palom čovjeku. Mi trebamo, kroz vezu s Kristom, primiti to bogatstvo, otkriti ga i dati drugima. (Put u bolji život, str. 16,17)