Božje ogledalo

11. 05. 2012.

„Zakon, uistinu, služi samo točnoj spoznaji grijeha.“ (Rimljanima 3,20)

Božji zakon je ogledalo koje muškarcima i ženama treba pokazati nedostatke u njihovom karakteru. Međutim, nije ugodno onima koji nalaze zadovoljstvo u bezakonju vidjeti svoju moralnu izopačenost. Oni ne cijene ovo vjerno ogledalo, jer im ono otkriva njihove grijehe. I zato, umjesto da objave rat protiv svojeg tjelesnog uma, oni ratuju protiv istinitog i vjernog ogledala koje su dobili od Gospodina upravo zato da se ne bi zavaravali, već da bi dobili pravu sliku nedostataka svojega karaktera. Treba li ih otkrivanje tih nedostataka navesti da mrze ogledalo ili same sebe? Trebaju li odbaciti ogledalo koje otkriva te mane? Ne! Grijesi koje njeguju, za koje vjerno ogledalo pokazuje da postoje u njihovom karakteru, zatvorit će im vrata Neba ako ih ne odbace i oni ne postanu savršeni pred Bogom.

 

Poslušajte riječi vjernog apostola: „Zakon, uistinu, služi samo točnoj spoznaji grijeha.“ Ti ljudi koji žele ukinuti Zakon mnogo bi bolje učinili da budu gorljivi u ukidanju svojih grijeha. …

Gospodin je učinio da ljudski rod bude uspravan, ali smo mi pali i postali izopačeni jer nismo poslušni svetim zahtjevima koje nam postavlja Božji zakon. Sve naše sklonosti, ako se na odgovarajući način kontroliraju i pravilno usmjeravaju, pridonijet će našem tjelesnom i moralnom zdravlju i osigurat će nam veliku količinu sreće. Preljubnik, bludnik i neodgovoran čovjek ne uživa u životu. Ne može biti nikakvog istinskog zadovoljstva za prijestupnika Božjeg zakona. Gospodin to zna, zato nas i ograničava. On usmjerava, zapovijeda i pozitivno zabranjuje. …

Grijeh ne izgleda grešan ako se ne sagleda u istinskom ogledalu koje nam je Gospodin dao kao ispit karaktera. Kada muškarci i žene priznaju zahtjeve Božjega zakona, kada stave svoje noge na temelj vječne istine, oni se stavljaju u položaj u kojemu im Gospodin može dati moralne snage da njihovo svjetlo svijetli pred ljudima kako bi oni mogli vidjeti njihova dobra djela i slaviti Oca koji je na nebesima.

Njihov put bit će obilježen dosljednošću. Njima se neće moći opravdano pripisati optužba za licemjerje ili senzualnost. Oni će moći propovijedati Krista sa silom, jer su nadahnuti Njegovim Duhom. Oni će moći izgovarati istine koje će omekšati i obasjati njihov put do srca ljudi. (Review and Herald, 8. ožujka 1870.)