Jutarnji stih

Božje tajne

“Ne spada na vas — odgovori im — da znate vrijeme i priliku koje je Otac odredio svojom vlasti.” (Djela 1,7)
“Vračara iz En Dora slijedila je Sotonine upute u svemu. Ako se ona bezrezervno pokori Sotoninoj vlasti, on će činiti čuda u njezino ime i otkriti joj najtajanstvenije pojedinosti. Upravo je tako i postupila.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 2, str. 1022) “Sotona je proricanjem o Šaulovoj propasti, posredovanjem žene iz En Dora, namjeravao postaviti zamku izraelskom narodu. Nadao se da će Izraelce nadahnuti povjerenjem u vračaru i navesti ih da se savjetuju s njom. Tako bi se odvratili od Boga kao svojeg savjetnika i prihvatili Sotonino vodstvo. Prvi mamac kojim spiritizam privlači mnoštvo jest njegova tobožnja sila da ukloni pokrivalo budućnosti i ljudima otkrije ono što je Bog sakrio. Bog nam je u svojoj Riječi otkrio velike događaje u budućnosti, sve što je bitno da znamo, dao nam je sigurnog vodiča usred svih opasnosti, ali Sotonina je namjera da uništi čovjekovo povjerenje u Boga, da pobudi nezadovoljstvo svojim stanjem u životu, navede ljude da traže znanje što ga je Bog mudro sakrio od njih i prezru ono što im je On otkrio u svojoj svetoj Riječi. Mnogi se uznemire kad ne mogu saznati konačni ishod događaja. Oni ne mogu podnijeti nesigurnost i u nestrpljenju ne žele čekati da vide Božje spasenje. Zlo koje slute dovodi ih do potpunog rastrojstva. Oni otvaraju put svojim buntovnim osjećajima i trče naprijed i natrag u teškom jadu, tražeći znanje o onome što nije bilo otkriveno. Kad bi vjerovali Bogu i bdjeli u molitvi, oni bi našli božansku utjehu. Zajednica s Bogom umirila bi njihov duh. Iscrpljeni i opterećeni, našli bi odmor duši kad bi došli k Isusu, ali kad zanemare sredstva koja je Bog dao njima za utjehu i pribjegnu drugim izvorima nadajući se da će saznati ono što je Bog zadržao, oni čine Šaulovu pogrešku i tako samo primaju znanje o zlu.” (Patrijarsi i proroci, str. 578,579)


Komentiraj