Božji blagoslovi i naša odgovornost

17. 02. 2012.

„Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama – govori Jahve nad Vojskama.“ (Malahija 3,7)

Sotona neprekidno iznosi grijehe i zlodjela onih koji sebe smatraju Božjom djecom i ruga se Božjim anđelima zbog njihovih mana. Što će dovesti Gospodnji narod u pravi položaj pred Njim? Gospodin odgovara na to pitanje preko Malahije: „Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama – govori Jahve nad Vojskama.“ Kada budemo tražili Gospodina svim svojim srcem, mi ćemo ga i naći!

Daniel je u srcu odlučio ostati vjeran Bogu nebeskome. Odlučio je da neće jesti od hrane koju jede kralj, niti piti od vina koje pije kralj; a njegova tri druga odlučila su da se neće pokloniti zlatnom kipu koji je kralj Nabukodonozor podignuo u polju Duri i tako osramotiti Boga. Kada odlučimo služiti Bogu poput ovih vjernih Božjih slugu, Gospodin će preuzeti naš dio i osposobiti nas da se oslonimo na Njegovu snagu.

Anđeli gledaju sa zaprepaštenjem na nezahvalnost onih za koje je Bog učinio tako mnogo u neprestanom izlijevanju svojih darova i potpora. Ljudi zaboravljaju Božje zahtjeve i popuštaju sebičnosti i svjetovnosti. …

Bog nas ne može blagosloviti imanjem i stokom ako ne upotrebljavamo Njegove blagoslove Njemu na slavu. On ne može povjeriti svoje blago onima koji ga pogrešno upotrebljavaju. Najjednostavnijim jezikom Gospodin je rekao svojoj djeci što zahtijeva od njih. Ona trebaju davati desetinu od svega što imaju i donositi darove od onoga čime ih je blagoslovio. Njegovi blagoslovi i darovi bili su obilni i sustavni. On je slao svoju kišu i sunčevo svjetlo i činio da vegetacija buja. On je davao godišnja doba; vrijeme za sijanje i prikupljanje žetve izmjenjivali su se određenim redom; i zato Božja neizmjerna dobrota poziva na nešto bolje od nezahvalnosti i zaboravnosti koju Mu mnogi pokazuju.

Zar se nećemo vratiti Bogu i donijeti Mu zahvalna srca svoje desetine i priloge? Gospodin je učinio da dužnost postane tako jasna da ćemo, ako zanemarimo Njegove zahtjeve, ostati bez izgovora. Gospodin je ostavio svoja dobra u rukama svojih slugu da s njima postupaju ispravno kako bi se Evanđelje moglo propovijedati po cijelome svijetu. Sustav i odredbe za širenje Njegove istine u svijetu nisu prepušteni slučajnosti. (Signs of the Times, 13. siječnja 1890.)