Božji narod kao Henok

8. 07. 2012.

„Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.“ (Postanak 5,24)

Nakon Adamovog pada iz savršene sreće u stanje grijeha i bijede, postojala je opasnost od obeshrabrenja muškaraca i žena. … Međutim, pouke koje je Bog dao Adamu, koje je ponovio Šet i praktično pokazao Henok, raščistile su tamu i mrak i svima ulile nadu  da će, kao što je preko Adama došla smrt, preko Isusa, obećanog Otkupitelja, doći život i besmrtnost.

Malodušni vjernici su preko Henokovog slučaja dobili pouku da mogu, iako žive među posrnulim i grešnim ljudima koji se nalaze u stanju otvorene i drske pobune protiv svojega Stvoritelja, ako budu poslušni Njemu i imali vjeru u obećanog Otkupitelja, izgraditi svoju pravednost poput vjernog Henoka, biti prihvaćeni pred Bogom i konačno uzdignuti do Njegovog nebeskog prijestolja.

Odvojivši se od svijeta i provodeći najveći dio svojega vremena u molitvi i razgovoru s Bogom,  Henok prikazuje Božji vjerni narod posljednjeg vremena koji će se odvojiti od svijeta. Nepravednost će u zastrašujućoj mjeri prevladavati na Zemlji. Ljudi će slijediti svaku zamisao svojega pokvarenog srca, povoditi se za svojim prijevarnim filozofijama i ustajati protiv autoriteta Neba.

Pripadnici Božjeg naroda odvojit će se od nepravednih običaja ljudi oko sebe i težiti za neporočnošću misli i za svetom usklađenošću s Njegovom voljom sve dok se Njegov božanski lik ne bude odrazio u njima. Slično Henoku, pripadnici Božjeg naroda osposobljavat će se za prelazak na Nebo. Iako će poučavati i opominjati svijet, neće se usklađivati s duhom i običajima nevjernika, već će ih osuđivati svojim posvećenim razgovorima i pobožnim primjerom. Henokovo uznesenje na Nebo neposredno prije uništenja svijeta potopom, simbolizira prenošenje svih živih pravednika sa Zemlje prije njezinog uništenja ognjem. Sveti će biti proslavljeni u prisutnosti onih koji su ih mrzili zbog njihove odane poslušnosti Božjim pravednim zapovijedima.

Henok je poučio svoju obitelj o potopu koji dolazi. Metušalah, Henokov sin, slušao je i propovijedanje svojega unuka Noe, koji je vjerno opominjao stanovnike staroga svijeta da će na Zemlju doći potop. Metušalah i njegovi sinovi i sinovi njegovih sinova živjeli su u vrijeme gradnje korablje. Oni, zajedno s drugim ljudima, primali su smjernice od Noe i pomagali mu u njegovom radu.  (Signs of the Times, 20. veljače 1879.)

Leave a Comment