Jutarnji stih

Božji neprijatelji na kraju će izginuti

“Jahve ih strmoglavi usred voda.” (Izlazak 14,27)
Na čitavom svijetu koji je Bog stvorio, nema kraljevstva koje je neovisno o Njemu. A kad muškarci i žene u nekom zemaljskom kraljevstvu, i pokraj toga što razumiju zakone prema kojima se trebaju vladati podanici svemirskog Vladara, ipak odbiju poslušati, oni dolaze pod osudu Zakona koji je Bog, naš vrhovni Vladar, uspostavio prigodom stvaranja svijeta. … Zbog faraonove tvrdoglavosti odlučeno je da Bog vlastitim glasom izda zapovijed da Izraelci budu oslobođeni iz ropstva. Faraon nije poslušao i Gospodin je kaznio kraljevstvo tog zemaljskog vladara koji nije dopustio da Božji narod osnuje kraljevstvo pod božanskom vladavinom. Faraonovo odbijanje navuklo je mnoga zla na Egipat, dok konačno taj svojeglavi vladar nije bio prisiljen prihvatiti Božji plan. A onda je njegovo srce ponovno otvrdnulo u pobuni protiv Boga i on je poslao svoju veliku vojsku da vrati Izraelce pod egipatsku vlast. Gospodin je učinio silno i veličanstveno čudo za spasenje svojeg naroda. Omogućio mu je put za bijeg posred Crvenog mora. Voda se povukla načinivši moćni zid i načinjena je staza za prolazak izraelskog mnoštva koje je slijedilo Mojsija. U potjeri za Izraelom, velika egipatska vojska drznula se i pošla istom stazom preko mora. Pred njima se nalazio tamni oblak, ali oni su ipak krenuli naprijed. Kada se čitava vojska — “svi faraonovi konji, kola i konjanici” (Izlazak 14,23) nalazila na samom morskom dnu, Jahve je rekao Mojsiju: “Pruži ruku nad more.” (Izlazak 14,26) Izraelci su prešli na drugu stranu po suhom, ali su čuli viku vojske koja ih je gonila. Kada je Mojsije podigao svoj štap nad morem, voda koja se razdvojila u obliku golemog nasipa, svalila se natrag u svoje prirodno korito. Od svih ljudi u velikoj egipatskoj vojsci, nitko se nije spasio. Svi su izginuli zbog odlučnosti da ustraju po svojem i da ne idu Božjim putem. Taj događaj je označio kraj njihovog vremena kušnje. Tako će proći svi koji uporno zanemaruju svjetlo koje im Bog daje i ustrajavaju na smjeru djelovanja kojim se pokušava učiniti nevažećim Zakon Onoga koji ima vlast nad svim kraljevima — nad svim ljudskim silama koje se protive Zakonu velikog Vladara svemira i svrstavaju se protiv izražene volje velikog Ja Jesam. (Manuscript 35, 1906.; Manuscript Releases, sv. 21, 64,65)


Komentiraj