Božji Sin

8. 12. 2023.

“Bog, izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi.” (1. Petrova 5,10)

Nakon izgona iz Edena Adamov je život na Zemlji bio ispunjen jadom. Svaki uveli list, svaka prinesena žrtva, svako nesavršenstvo na licu prelijepe prirode, svaka mrlja na čovjekovoj čistoći, bila je svježi podsjetnik na njegov grijeh. Strašna je bila bol kajanja kada je vidio umnožavanje bezakonja i kao odgovor na svoja upozorenja nailazio na predbacivanje da je on prouzročio grijeh. Sa strpljivom poniznošću podnosio je gotovo tisuću godina plaću za prijestup. Iskreno se pokajao zbog svog grijeha i pouzdao u zasluge obećanog Spasitelja; umro je nadajući se uskrsnuću. Božji je Sin iskupio čovjekov promašaj i pad, i Adam, zahvaljujući djelu pomirenja, sada ponovno dobiva prvu vlast.

Ponesen radošću, on promatra stabla u kojima je nekada uživao — drveće s kojega je u danima svoje nedužnosti i radosti brao voće. Gleda loze koje su njegove vlastite ruke njegovale, ono cvijeće za koje se nekada s ljubavlju brinuo. Njegov um shvaća stvarnost prizora; razumije da je ovo doista obnovljeni Eden, daleko ljepši nego kad ga je morao napustiti. Spasitelj ga vodi do stabla života, ubire prekrasan plod i nudi mu da ga kuša. On se ogledava i zamjećuje mnoštvo svoje spašene obitelji kako stoji u Božjem Raju. Na ovo stavlja svoju blještavu krunu pred Isusove noge i padajući Mu na grudi, grli Otkupitelja. Dodiruje zlatnu harfu i nebeskim svodom odjekuje pobjednička pjesma: “Dostojno, dostojno, dostojno je Janje koje je zaklano, i opet živi!” Adamova obitelj preuzima pjesmu i stavlja svoje krune do Spasiteljevih nogu dok Mu klanjanjem izriče obožavanje.

Ovaj ponovni susret promatraju anđeli koji su plakali kad je Adam pao i radovali se kad je Isus nakon svoga uskrsnuća uzašao na Nebo i time otvorio grob svima koji će uzvjerovati u Njegovo ime. Sada vide djelo otkupljenja dovršeno i svoje glasove ujedinjuju u pjesmi hvale. (Temelji sretnog doma, str, 443, 444)

Za razmišljanje: Što biste rekli Adamu nakon što ste bili svjedok njegovog divnog ponovnog susreta s Bogom na Nebu?