Božji sinovi

17. 02. 2018.

“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12)
Kako su se ljudi ophodili prema Kristu kada je došao? … “K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše.” (Ivan 1,11) Tako je i danas. Povijest se ponavlja, i ponavljat će se sve dok Gospodin ne dođe na nebeskim oblacima. Sotonine prijevare nadvijat će se nad onima koji žive na Zemlji. … “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja.” … Nakon što je pripravio ovaj svijet da bude mjesto boravka za čovjeka, Bog ga je pogledao i uživao u njemu objavivši da je veoma dobar. Isto tako će On prihvatiti i veseliti se obnovi koju će donijeti oni koji su, prihvativši Krista kao svojega Spasitelja, dobili silu da postanu Božji sinovi. … Prvo poglavlje Poslanice Kološanima pokazuje nam visine do kojih imamo prednost doprijeti. “Da se ispunite spoznajom volje njegove u svoj mudrosti i duhovnom razumijevanju”, “da proživite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, da svakim dobrim djelom plod donosite i rastete u spoznaji Boga, osnaženi svakom snagom, prema moći slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost s radošću; zahvaljujući Ocu koji nas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom — oproštenje grijeha.” (Kološanima 1,9-14 — Varaždinska Biblija) Zar nema dovoljno nesreće na ovoj grijehom pogođenoj, prokletoj zemlji da nas potakne da se posvetimo radu na objavljivanju poruke: “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16)? Ovu zemlju obrađuje Božji Sin. On je došao da bi poveo ljude k svjetlu i životu, da bi ih oslobodio okova grijeha. On dolazi ponovno u sili i velikoj slavi da bi doveo k sebi one koji su u ovom životu slijedili Njegove korake. (Letter 117, 1903.)

Leave a Comment