Božji zakon je vječan

8. 06. 2024.

“Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim.” (Matej 5,17)

Sam Stvoritelj ljudi, Zakonodavac, izjavljuje da nije došao ukinuti propise Zakona. Sve u prirodi, od čestice u sunčanoj zraci do svjetova u visini, podložno je zakonu. O poslušnosti zakonima ovise red i sklad u prirodi. Tako postoje i velika načela pravednosti koja upravljaju životom svih razumnih bića. O prilagođavanju tim načelima ovisi dobrobit svemira. Božji zakon je postojao i prije nego što je stvorena Zemlja. Anđeli se drže njegovih načela, a da bi i Zemlja bila u skladu s Nebom, ljudi moraju slušati božanske propise. Krist je u Edenu upoznao čovjeka s propisima Zakona “dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani” (Job 38,7). Krist nije došao na Zemlju pokvariti Zakon, već svojom milosti vratiti ljude poslušnosti njegovim odredbama.

Ljubljeni učenik, koji je na Gori slušao Kristove riječi, piše mnogo kasnije, pod utjecajem Duha Svetoga, o Zakonu kao stalnoj obvezi: “Tko god počinja grijeh, krši zakon; grijeh je kršenje zakona.” (1. Ivanova 3,4) Apostol Ivan objašnjava da je Zakon o kojemu govori “stara zapovijed koju ste primili od početka” (1. Ivanova 2,7). On govori o Zakonu koji je postojao još pri stvaranju i samo je bio ponovljen na Sinajskoj gori.

Isus kaže: “Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim.” (Matej 5,17) On ovdje rabi riječ “ostvarim” u istom smislu kao i onda kad je Ivanu Krstitelju objavio svoju nakanu “da sve ispunimo što je u skladu s voljom Božjom” (Matej 3,15), to jest da ispuni mjeru zahtjeva Zakona, da pruži primjer savršene usklađenosti s Božjom voljom.

Isusovo poslanje bilo je “da uzveliča i proslavi Zakon svoj” (Izaija 42,21). On je bio određen prikazati duhovnu narav Zakona, iznijeti njegova dalekosežna načela i objasniti njegovu vječnu obvezatnost. …

Isus, jasna slika Očeve osobnosti, sjaj Njegove slave, samoprijegorni Spasitelj bio je na svojemu putu ljubavi po ovome svijetu božanskom ljepotom svojega karaktera živi prikaz karaktera Božjeg zakona. U Njegovom životu se otkrilo da je nebeska ljubav, načelo koje nas čini sličnima Kristu, temelj Zakona vječne pravednosti. (Misli s Gore blaženstava, str. 46,47)