Brojevi 1

12. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 1.

1 I prozbori Gospod Mojsiju u Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po njihovu izlasku iz zemlje egipatske, govoreći: 2 »Obavite popis svega zbora sinova Izraelovih po njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, svako muško, glavu po glavu, 3 u dobi od dvadeset godina pa naviše — sve u Izraelu koji idu u boj. Pobrojte ih ti i Aron prema njihovim vojskama. 4 A s vama neka bude po jedan čovjek od svakoga plemena, svaki onaj koji je poglavar doma svojih otaca. 5 Ovo su dakle imena ljudi koji će s vama stajati: od Rubena — Elicur, sin Šedeurov; 6 od Šimuna — Šelumiel, sin Curišadajev; 7 od Jude — Nahšon, sin Aminadabov; 8 od Jisakara — Netanel, sin Cuarov; 9 od Zebuluna — Eliab, sin Helonov; 10 od sinova Josipovih: od Efraima — Elišama, sin Amihudov, od Manašea — Gamliel, sin Pedahcurov; 11 od Benjamina — Abidan, sin Gidonijev; 12 od Dana — Ahiezer, sin Amišadajev; 13 od Ašera — Pagiel, sin Okranov; 14 od Gada — Eliasaf, sin Deuelov; 15 od Naftalija — Ahira, sin Enanov.« 16 Ovi bijahu prozvani od zajednice. Bijahu to knezovi plemenâ otaca svojih, poglavari tisuća Izraelovih. 17 I uzeše Mojsije i Aron te ljude koji bijahu određeni po imenu 18 te prvoga dana drugoga mjeseca sabraše svu zajednicu. Tada su se popisivali po svojim rodovima, prema domu oca svojega, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, glava po glava. 19 Kako je Gospodzapovjedio Mojsiju, tako ih on pobroji u Sinajskoj pustinji. 20 I bijaše sinova Rubena, prvorođenca Izraelova, po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, glavu po glavu, svih muškaraca u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 21 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Rubenova bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina. 22 Od sinova Šimunovih, po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, pobrojanih među njima prema broju imenâ, glavu po glavu, svih muškaraca u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 23 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Šimunova bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine. 24 Od sinova Gadovih, po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 25 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Gadova bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset. 26 Od sinova Judinih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 27 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Judina bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina. 28 Od sinova Jisakarovih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 29 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Jisakarova bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine. 30 Od sinova Zebulunovih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 31 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Zebulunova bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine. 32 Od sinova Josipovih; od sinova Efraimovih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 33 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Efraimova bilo je četrdeset tisuća i pet stotina. 34 Od sinova Manašeovih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 35 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Manašeova bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesta. 36 Od sinova Benjaminovih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 37 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Benjaminova bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine. 38 Od sinova Danovih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 39 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Danova bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina. 40 Od sinova Ašerovih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 41 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Ašerova bilo je četrdeset i jedna tisuća i pet stotina. 42 Od sinova Naftalijevih po njihovim naraštajima, prema njihovim rodovima, po domovima njihovih otaca, prema broju imenâ, u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih koji idu u boj: 43 onih među njima koji bijahu pobrojani od plemena Naftalijeva bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine. 44 To su tî koji bijahu pobrojani, kakoih pobrojaše Mojsije i Aron i knezovi Izraelovi, dvanaestorica ljudi, po jedan za svaki dom otaca svojih. 45 Tako bijaše u svemu pobrojanih sinova Izraelovih po domovima njihovih otaca u dobi od dvadeset godina pa naviše, svih u Izraelu koji idu u boj; 46 bilo je dakle svih pobrojanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset. 47 A Levijevci se, prema plemenu svojih otaca, nisu ubrajali među njih 48 jer Gospod reče Mojsiju govoreći: 49 »Ali pleme Levijevo nemoj brojiti niti ih unosi u popis među sinove Izraelove; 50 nego ti postavi Levijevce nad tabernakulom Svjedočanstva i nad svim njegovim namještajem i nad svime što njemu pripada; oni neka nose tabernakul i sav njegov namještaj i oni neka ga opslužuju i tabore oko tabernakula. 51 A kad se tabernakul bude premještao, neka ga Levijevci rastave; kad se pak tabernakul bude trebao utaboriti, neka ga Levijevci podignu. A tuđinac koji bi se primakao neka se pogubi. 52 Neka se i sinovi Izraelovi utabore, svatko u svojemu taboru i svatko kod svojega stijega, po svojim vojskama. 53 A Levijevci neka tabore oko tabernakula Svjedočanstva, da se gnjev ne sruči na zbor sinova Izraelovih; i neka Levijevci drže stražu kod tabernakula Svjedočanstva.« 54 Tako iučiniše sinovi Izraelovi; kako je Gospod zapovjedio Mojsiju, sve tako i učiniše.