Brojevi 12

23. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 12.

1 Tada Aron i Mirjam stadoše govoriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke koju bijaše oženio (oženio je naime ženu Kušanku). 2 I rekoše: »Zar je Gospod doista govorio samo po Mojsiju? Zar nije i po nama govorio?« Ali Gospod je točuo. 3 A Mojsije bijaše veoma ponizan čovjek, više no bilo koji čovjek što je bio na licu zemlje. 4 I odjednom reče Gospod Mojsiju i Aronu i Mirjam: »Vas troje otiđite do Šatora sastanka.« I njih troje otiđoše. 5 Tada Gospod siđe u stupu od oblaka te stane na ulaz u Šator i zovne Arona i Mirjam. I njih dvoje istupiše. 6 Onda reče: »Počujte sad riječi moje: Nađe li se prorok među vama, ja, Gospod, u viđenju se njemu javljam, u snu njemu progovaram. 7 Nije tako sa slugom mojim Mojsijem, on je vjeran u svemu domu mojemu. 8 Iz usta u usta njemu progovaram, i to jasno, a ne u zagonetkama; on i lik Gospodnji smije gledati. Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge mojega Mojsija?« 9 I usplamtje na njih gnjev Gospodnji te on ode. 10 No čim se oblak udaljio od Šatora, gle: Mirjam ogubavi, bijela kao snijeg. Uto se Aron okrenu prema Mirjam, kad gle — ona sva gubava. 11 Tada Aron reče Mojsiju: »O, gospodaru moj! Molim te, ne svaljuj na nas grijeh što ga u ludosti počinismo i u kojemu zgriješismo!12 Molim te, ne daj da ona bude kao mrtvo dijete što mu je meso napola proždrto čim izađe iz utrobe matere svoje.« 13 Tada Mojsije zavapi Gospodu govoreći: »Molim te, Bože, molim te, iscijeli je!« 14 Nato Gospod reče Mojsiju: »Da joj je otac njezin pljunuo u lice, zar ne bi bila postiđena sedam dana? Neka bude sedam dana zatvorena izvan tabora pa neka tek onda bude opet primljena.« 15 Tako je Mirjam sedam dana bila zatvorena izvan tabora i narod nije putovao sve dok Mirjam nije opet bila primljena. 16 A poslije toga narod krenu iz Hacerota i utabori se u pustinji Paranu.