Brojevi 17

28. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 17.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Govori sinovima Izraelovim te uzmi od njih po jedan štap za svaki dom njihovih otaca, od sviju njihovih glavara prema domovima njihovih otaca — dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu. 3 Aronovo pak ime napiši na Levijevu štapu, budući da je jedan štap po glavi svakoga doma otaca njihovih. 4 I pohrani ih u Šator sastanka, pred Svjedočanstvo, gdje se ja s vama sastajem. 5 I dogodit će se da će štap onoga čovjeka kojega budem izabrao procvjetati. Tako ću suzbiti pred sobom mrmljanje sinova Izraelovih kojim oni mrmljaju protiv vas.« 6 I kad Mojsije to kaza sinovima Izraelovim, svi glavari njihovi dadoše mu štap, po jedan štap za svakoga glavara, prema domu otaca njihovih — dvanaest štapova. Među njihovim štapovima bijaše i štap Aronov. 7 I Mojsije pohrani štapove pred Gospoda u Šatoru Svjedočanstva. 8 I dogodi se da Mojsije sutradan dođe u Šator Svjedočanstva; kad gle, štap Arona, od doma Levijeva, procvjetao; i potjerali pupovi i procvjetali cvjetovi i urodili bademi. 9 Tada Mojsije sve one štapove iznese ispred Gospoda svim sinovima Izraelo­vim; i oni ih razgledaše pa svaki uze svoj štap. 10 A Gospod reče Mojsiju: »Stavi opet štap Aronov pred Svjedočanstvo, neka se čuva kao znak buntovnim sinovima; i dokončaj njihovo mrmljanje protiv mene da ne izginu.« 11 I Mojsije učini; kako mu bijaše zapovjedio Gospod, tako i učini. 12 Tada sinovi Izraelovi rekoše Mojsiju govoreći: »Eno, izgibosmo! Propadosmo! Propadosmo svi! 13 Tko god se imalo primakne tabernakuluGospodnjemu, umire. Zar ćemo svi skončati izginuvši?«