Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 19

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 19.

1 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 2 »Ovo je odredba zakona što ju je zapovjedio Gospod govoreći: ‘Reci sinovima Izraelovim da ti dovedu crvenu junicu, besprijekornu, na kojoj nema mane, na koju nikada nije stavljan jaram. 3 A vi je predajte svećeniku Eleazaru pa neka je on izvede izvan tabora da je zakolju pred njim. 4 I neka svećenik Eleazar prstom svojim uzme od njezine krvi pa tom krvlju sedam puta poškropi pravo prema pročelju Šatora sastanka. 5 Neka se onda junica spali njemu naoči; neka se spali koža njezina i meso njezino i krv njezina, zajedno s njezinom nečisti. 6 A svećenik nek uzme cedrova drveta i izopa i grimiza te baci usred ognja na kojem se junica spaljuje. 7 Onda neka svećenik opere odjeću svoju, a svoje tijelo okupa u vodi, pa neka potom dođe u tabor; ali neka je nečist do večeri. 8 I onaj koji ju je spaljivao neka vodom opere odjeću svoju i u vodi okupa tijelo svoje te bude nečist do večeri. 9 Onda neka netko tko je čist pokupi pepeo od junice i pohrani ga izvan tabora na čisto mjesto da se čuva zajednici sinova Izraelovih za vodu očišćenja. To je okajnica. 10 I onaj koji je pokupio pepeo od junice neka opere odjeću svoju te bude nečist do večeri. I to neka sinovima Izraelovim i pridošlici koji među njima boravi bude odredba vječna. 11 Tko se dotakne mrtvoga tijela bilo kojega čovjeka, neka je nečist sedam dana. 12 On neka se očisti onom vodom trećega dana i sedmoga dana, i bit će čist. Ako li se ne očisti trećega dana i sedmoga dana, neće biti čist. 13 Tko god se dotakne mrtvaca, tijela čovjeka koji je preminuo, a ne očisti se, oskvrnjuje tabernakul Gospodnji; stoga neka se takva osoba istrijebi iz Izra­ela. Budući da voda očišćenja nije bila izlivena po njemu, nečist je; nečistoća njegova još je na njemu. 14 Ovo je zakon kad čovjek umre u šatoru: Tko god uđe u šator i tko god bude u šatoru bit će nečist sedam dana. 15 I svaka otvorena posuda, na kojoj nema zaklopljena poklopca, i ona će biti nečista. 16 I tko god se na otvorenu polju dotakne probodena mačem ili mrtvaca ili ljudske kosti ili groba bit će nečist sedam dana. 17 I neka za onoga koji se onečistio uzmu od pepela junice spaljene za okajnicu pa na nj, u posudu, naliju žive vode. 18 Potom neka čist čovjek uzme izopa i zamoči ga u vodu te poškropi po šatoru i po svemu posuđu i po ljudima koji bijahu ondje i po onomu koji se dotakao kosti ili probodenoga ili mrtvoga ili groba. 19 I neka čisti poškropi nečistoga trećega dana i sedmoga dana; a sedmoga dana neka se očisti i opere odjeću svoju i okupa se u vodi, i navečer će biti čist.20 A čovjek koji bude nečist a ne očisti se, takva osoba neka se istrijebi isred zbora jer je oskvrnula svetišteGospodnje. Po njemu nije bila izlivena voda očišćenja; on je nečist. 21 I ovo neka im bude odredba vječna. A onaj koji je škropio vodom očišćenja neka opere odjeću svoju; i tko se dotakao vode očišćenja bit će nečist do večeri.22 I sve čega se nečisti dotakne, bit će nečisto, a osoba koja se njega dotakne, bit će nečista do večeri.’«