Brojevi 2

13. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 2.

1 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 2 »Neka se sinovi Izraelovi utabore svatko kod svojega stijega, uz znakovlje doma svojih otaca. Neka se utabore oko Šatora sastanka, ali podalje. 3 Dakle: sprijeda, s istoka, neka se utabori stijeg tabora Judina, po njihovim vojskama; a glavar sinova Judinih bit će Nahšon, sin Aminadabov. 4 Njegova pak vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina. 5 I do njega neka se utabori pleme Jisakarovo; a glavar sinova Jisakarovih bit će Netanel, sin Cuarov. 6 Njegova pak vojska broji pedeset i četiri tisuće i četiri stotine. 7 Onda pleme Zebulunovo; a glavar sinova Zebulunovih bit će Eliab, sin Helonov. 8 Njegova pak vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine. 9 Svih koji bijahu pobrojani u Judinu taboru, po njihovim vojskama, bilo je sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Oni će ići prvi. 10 S juga neka bude stijeg tabora Rubenova, po njihovim vojskama; a glavar sinova Rubenovih bit će Elicur, sin Šedeurov. 11 Njegova pak vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina. 12 I do njega neka se utabori pleme Šimunovo; a glavar sinova Šimunovih bit će Šelumiel, sin Curišadajev. 13 Njegova pak vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine. 14 Onda pleme Gadovo; a glavar sinova Gadovih bit će Eliasaf, sin Reuelov. 15 Njegova pak vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset. 16 Svih koji bijahu pobrojani u Rubenovu taboru, po njihovim vojskama, bilo je sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. A oni će ići drugi. 17 Potom neka ide Šator sastanka, tako da levitski tabor bude usred drugih tabora. Kako taboruju, tako neka i idu — svatko na svom mjestu, kod svojega stijega. 18 Sa zapada neka bude stijeg tabora Efraimova, po njihovim vojskama; a glavar sinova Efraimovih bit će Elišama, sin Amihudov. 19 Njegova pak vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina. 20 I do njega neka bude pleme Manašeovo; a glavar sinova Manašeovih bit će Gamliel, sin Pedahcurov. 21 Njegova pak vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta. 22 Onda pleme Benjaminovo; a glavar sinova Benjaminovih bit će Abidan, sin Gidonijev. 23 Njegova pak vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine. 24 Svih koji bijahu pobrojani u Efraimovu taboru, po njihovim vojskama, bilo je sto i osam tisuća i stotinu. A oni će ići treći. 25 Sa sjevera neka bude stijeg tabora Danova, po njihovim vojskama; a glavar sinova Danovih bit će Ahiezer, sin Amišadajev. 26 Njegova pak vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina. 27 I do njega neka se utabori pleme Ašerovo; a glavar sinova Ašerovih bit će Pagiel, sin Okranov. 28 Njegova pak vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina. 29 Onda pleme Naftalijevo; a glavar sinova Naftalijevih bit će Ahira, sin Enanov. 30 Njegova pak vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine. 31 Svih koji bijahu pobrojani u Danovu taboru bilo je sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Oni će ići posljednji pod svojim stijegovima.« 32 Ovo su pobrojani sinovi Izraelovi prema domovima svojih otaca. Svih koji bijahu pobrojani u taborima, po njihovim vojskama, bilo je šest stotina i tri tisuće pet stotina i pedeset. 33 Ali leviti se nisu ubrajali među sinove Izraelove, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 34 I u svemu postupiše sinovi Izraelovi kako je Gospod zapovjedio Mojsiju. Tako su taborovali po svojim stjegovima i tako su išli — po svojim rodovima, prema domovima svojih otaca.