Brojevi 20

31. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 20.

1 Tada sinovi Izraelovi, sva zajednica, dođoše u pustinju Cin, u prvome mjesecu. I puk se nastani u Kadešu. A ondje umrije Mirjam i ondje bijaše sahranjena. 2 I nije bilo vode za zajednicu te se skupiše protiv Mojsija i protiv Arona. 3 I puk se stane prepirati s Mojsijem te rekoše govoreći: »Da smo barem izginuli kad su nam braća izginula pred Gospodom! 4 Ta zašto ste doveli zajednicu Gospodnju u ovu pustinju da pomremo ovdje mi i naša stoka? 5 I zašto ste nas izveli iz Egipta da nas dovedete na ovo zloguko mjesto, mjesto bez usjeva i smokava i loze i mogranja? Nema ni vode da pijemo!« 6 Nato Mojsije i Aron odoše ispred zbora na ulaz u Šator sastanka i padoše na lica svoja. Tada im se ukaza slava Gospodnja. 7 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 8 »Uzmi štap, pa ti i tvoj brat Aron skupite zajednicu. Onda njima naoči prozborite stijeni neka dadne vodu svoju i izvedite im vodu iz stijene. Tako ćete napojiti zajednicu i stoku njihovu.« 9 I Mojsije uze štap ispred Gospoda kako mu je bio zapovjedio. 10 Onda Mojsije i Aron skupiše zajednicu pred stijenu. I reče im: »Čujte sad, buntovnici! Hoćemo li vam iz ove stijene izvesti vodu?« 11 Zatim Mojsije podiže ruku svoju i dvaput udari štapom o stijenu; i poteče voda u izobilju te je pila i zajednica i stoka njezina. 12 Tada Gospod reče Mojsiju i Aronu: »Budući da niste meni vjerovali te me svetim očitovali u očima sinova Izraelovih, nećete uvesti ovaj zbor u zemlju koju im dajem.« 13 To su Meripske vode; jer su se sinovi Izraelovi prepirali s Gospodom, a on se među njima pokazao svetim. 14 A iz Kadeša Mojsije posla glasnike kralju Edoma: »Ovako veli tvoj brat Izrael: ‘Ti znaš sve poteškoće koje su nas snašle: 15 kako oci naši siđoše u Egipat i mi u Egiptu proboravismo mnogo vremena; a Egipćani su zlo postupali s nama i s ocima našim. 16 Tada zavapismo Gospodu, i on ču naš glas te posla anđela i izvede nas iz Egipta. I evo, mi smo u Kadešu, gradu uz rub tvojega područja. 17 Pusti nas sad da prođemo kroz tvoju zemlju. Nećemo prolaziti kroz polja i vinograde niti ćemo piti vodu sa studenca. Ići ćemo kraljevskim putem ne skrećući ni desno ni lijevo dok ne prođemo tvoje područje.’« 18 Ali Edom mu reče: »Ne prelazi preko mene, da ne izađem s mačem preda te.« 19 Nato mu rekoše sinovi Izraelovi: »Ići ćemo utrenikom; a budemo li ja i moja stoka pili vode tvoje, za to ćemo ti platiti. Ništa više, samo da prođemo pješice.« 20 Ali on reče: »Ne prolazi!« I izađe Edom preda nj s mnogo ljudi i s rukom jakom. 21 Tako Edom nije htio dopustiti Izraelu da prođe kroz njegovo područje; i Izrael se okrenu od njega. 22 Tada se sinovi Izraelovi, sva zajednica, zaputi iz Kadeša i stigne do gore Hora. 23 I reče Gospod Mojsiju i Aronu — na gori Horu, uz među zemlje edomske — govoreći: 24 »Neka se Aron pridruži puku svojemu jer neće ući u zemlju što sam je dao sinovima Izraelovim, budući da ste se pobunili protiv moje riječi kod Meripskih voda. 25Uzmi Arona i Eleazara, sina njegova, i izvedi ih na goru Hor. 26 I svuci Aronu haljine njegove pa ih obuci Eleazaru, sinu njegovu. A Aron će se pridružiti puku svojemu i umrijeti ondje.« 27 I učini Mojsije kako je zapovjedio Gospod te uzađoše na goru Hor naoči svoj zajednici. 28 I svuče Mojsije s Arona haljine njegove pa ih obuče Eleazaru, sinu njegovu. I ondje, navrh gore, umrije Aron. Tada Mojsije i Eleazar siđoše s gore. 29 I vidje sva zajednica da je Aron preminuo te sav dom Izraelov oplakivaše Arona trideset dana.