Brojevi 25

5. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 25.

1 A dok je Izrael boravio u Šitimu, puk poče bludničiti s kćerima moapskim. 2 One naime pozivahu puk na žrtve svojih bogova, a puk jeđaše i klanjaše se njihovim bogovima. 3 Tako Izrael prionu uz Baal-Peora, i Gospod planu gnjevom na Izraela. 4 Tada Gospod reče Mojsiju: »Dovedi sve poglavare puka i objesi ih na suncu pred Gospodom, da bi se žestina gnjeva Gospodnjega odvratila od Izraela.« 5 Stoga Mojsije reče sucima Izraelovim: »Neka svatko pobije one svoje ljude koji su prionuli uz Baal-Peora.« 6 Kad gle, jedan od sinova Izraelovih dođe i dovede svojoj braći neku Midjanku naoči Mojsiju i naoči svoj zajednici sinova Izraelovih dok oni bijahu plakali na ulazu u Šator sastanka. 7 I kad to vidje Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, ustade isred zajednice i uze koplje u ruku svoju; 8 i pođe za tim čovjekom Izraelcem u šator i probode ih oboje, čovjeka Izrael­ca i ženu, nju kroz trbuh. Tako presta pomor među sinovima Izraelovim. 9 A onih koji u tom pomoru izginuše bilo je dvadeset i četiri tisuće. 10 Tada Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 11 »Pinhas, sin Eleazara, sina svećenika Arona, odvratio je srdžbu moju od sinova Izraelovih, obuzet među njima mojim revnovanjem, da ne bih, u revnosti svojoj, zatro sinove Izraelove. 12 Zato mu kaži: ‘S njim, evo, sklapam savez mira; 13 i neka to bude za nj i za potomstvo njegovo poslije njega, savez vječnoga svećeništva, jer je revnovao za svojega Boga i izvršio pomirenje za sinove Izraelove.’« 14 A ime čovjeka Izraelca koji je bio ubijen, onoga koji je bio ubijen s Midjankom, bilo je Zimri. Bio je sin Salua, glavara otačkoga doma među Šimunovcima. 15 A ime ubijene žene Midjanke bijaše Kozbi; bila je kći Curova. On bijaše pučki poglavar otačkoga doma u Midjanu. 16 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 17 »Pritisnite Midjance i udarite na njih, 18 jer oni su vas pritiskali lukavštinama svojim kojima su vas zavodili u slučaju Peora i u slučaju Kozbi, kćeri kneza midjanskoga, sestre svoje, koja je ubijena na dan kad zbog Peora dođe do pomora.«