Brojevi 28

8. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 28.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Zapovjedi sinovima Izraelovim i reci im: ‘Moj prinos, hranu moju za moje žrtve ognjene meni na ugodan miris, pazite da mi prinesete u njihovo određeno vrijeme.’ 3 I reci im: ‘Ovo je žrtva ognjena što ćete je prinositi Gospodu: dva jednogodišnja janjeta bez mane, iz dana u dan, kao trajnu paljenicu. 4 Jedno janje prinesi ujutro, a drugo janje prinesi o sutonu; 5 a za prinosnicu desetinu efe finoga brašna zamiješena s četvrt hina stučena ulja. 6 To je trajna paljenica koja je bila uspostavljena na gori Sinaju kao ugodan miris, žrtva ognjena u čast Gospodu. 7 A njezina ljevanica neka bude četvrt hina na svako janje. Ljevanica žestoka pića neka se Gospodu izlije u svetištu. 8 Drugo pak janje prinesi o sutonu; prinesi ga kao jutarnju prinosnicu i njezinu ljevanicu, kao žrtvu ognjenu na ugodan miris Gospodu.’« 9 »A na subotnji dan: dva jednogodišnja janjeta bez mane i dvije desetine efe finoga brašna zamiješena s uljem za prinosnicu, s njezinom ljevanicom. 10 To je paljenica za svaku subotu, uz trajnu paljenicu i ljevanicu njezinu.« 11 »A u početke vaših mjeseci prinesite paljenicu Gospodu: dva junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih jaganjaca bez mane; 12 zatim tri desetine efe finoga brašna zamiješena s uljem kao prinosnicu za svakoga junca i dvije desetine efefinoga brašna zamiješena s uljem kao prinosnicu za jednoga ovna, 13 te jednu desetinu efe finoga brašna zamiješena s uljem kao prinosnicu za svako janje. To je paljenica na ugodan miris, žrtva ognjena u čast Gospodu. 14 A njihove ljevanice neka budu: polovica hina vina za junca te trećina hina za ovna i četvrtina hina za janje. To je paljenica za svaki mjesec tijekom mjeseci u godini. 15 Neka se prinese i jedan jarić za okajnicu Gospodu, povrh trajne paljenice i njezine ljevanice.« 16 »A prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu, bit će Pasha u častGospodu. 17 A petnaestoga dana toga mjeseca bit će blagdan: neka se sedam dana jedu neukvasani kruhovi. 18 Prvoga dana bit će sveti zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi. 19 I prinijet ćete žrtvu ognjenu kao paljenicu Gospodu: dva junca i jednoga ovna te sedam jednogodišnjih jaganjaca. Neka vam svi budu bez mane. 20 A njihova prinosnica neka bude od finoga brašna zamiješena s uljem: tri desetine efe prinesite za junca, a dvije desetine za ovna. 21 Po jednu desetinu prinesite za svako janje od onih sedam jaganjaca; 22 i jednoga jarca za okajnicu, da se nad vama izvrši pomirenje. 23 Ovo prinosite povrh jutarnje paljenice, što je trajna paljenica. 24 Tako danomice tijekom onih sedam dana prinosite hranu, žrtvu ognjenu na ugodan miris Gospodu. To neka se prinosi povrh trajne paljenice i njezine ljevanice. 25 A sedmoga dana neka vam bude sveti zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi. 26 I na dan prvina plodova, kad budete Gospodu prinosili novu prinosnicu, na vašBlagdan tjedana, imajte sveti zbor. Nikakva težačkoga posla nemojte raditi. 27 Nego prinesite paljenicu na ugodan miris Gospodu: dva junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih jaganjaca, 28 s njihovom prinosnicom od finoga brašna zamiješena s uljem: tri desetine efe za svakoga junca, dvije desetine za jednoga ovna, 29 po jednu desetinu za svakoga jaganjca od onih sedam jaganjaca; 30 i jednoga jarića, da se nad vama izvrši pomirenje. 31 Prinosite ih povrh trajne paljenice i njezine prinosnice te njihove ljevanice. Neka vam budu bez mane.«