Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 30

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 30.

1 I prozbori Mojsije poglavarima plemena sinova Izraelovih govoreći: »Ovo je ono što je Gospod zapovjedio: 2 Ako koji čovjek učini zavjet Gospodu ili prisegom zaprisegne vezavši svezom dušu svoju, neka ne krši svoju riječ; neka izvrši sve što je iz njegovih usta izašlo. 3 Ako li koja žena učini zavjet Go­spodu i svezom se veže još u mladosti svojoj dok je u domu oca svojega, 4 a otac joj čuje za njezin zavjet i svezu kojom je vezala dušu svoju pa joj ništa ne rekne otac njezin, tada svi njezini zavjeti ostaju i svaka sveza kojom je vezala dušu svoju ostaje. 5 Ako joj se pak, u dan kad za to čuje, otac njezin usprotivi, nikakvi njezini zavjeti ni sveze kojima je vezala dušu svoju ne ostaju; i Gospod će joj oprostiti jer joj se otac njezin usprotivio. 6 Ako li pođe za čovjeka, a pod svojim je zavjetima ili je s usana njezinih sišla ishitrena izjava kojom je vezala dušu svoju, 7 a muž joj za to dočuje pa joj, u dan kad za to čuje, ništa ne rekne, tada zavjeti njezini ostaju i sveze kojima je vezala dušu svoju ostaju. 8 No ako se muž njezin, u dan kad za to čuje, usprotivi, tada će on dokinuti njen zavjet pod kojim je ona bila ili ishitrenu izjavu što je sišla s njezinih usana kojom je vezala dušu svoju; i Gospod će joj oprostiti. 9 A zavjet udovice ili otpuštenice, sve čime je vezala dušu svoju, ostaje nad njom. 10 No ako se zavjetovala u domu svojega muža ili je, prisegnuvši, svezom vezala dušu svoju, 11 a muž joj je čuo, ali joj ništa nije rekao i nije joj se usprotivio, onda svi njezini zavjeti ostaju i sve sveze kojima je vezala dušu svoju ostaju. 12 Ali ako ih muž njezin, u dan kad za njih čuje, sasma dokine, sve što je izašlo s njezinih usana, zavjeti njezini i sveze duše njezine, ne ostaje; njen ih je muž dokinuo iGospod će joj oprostiti. 13 Svaki zavjet i svaku obvezujuću prisegu koja pritišće dušu njezin muž može potvrditi i njezin muž može dokinuti. 14 Ali ako joj muž njezin iz dana u dan doista ništa ne rekne, onda je on potvrdio sve njezine zavjete i sve sveze njezine koje su nad njom. On ih je potvrdio budući da joj ništa nije rekao u dan kad jeza njih čuo. 15 Ali ako ih bude dokidao nakon što je već za njih čuo, onda će on snositi krivnju njezinu.« 16 Ovo su odredbe što ih je Gospod zapovjedio Mojsiju za odnos između muža i žene njegove te između oca i kćeri njegovedok je ona, još u mladosti svojoj, u domu oca svojega.