Brojevi 31

11. 06. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 31.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Izvrši osvetu nad Midjancima za sinove Izraelove. Poslije toga pridružit ćeš se puku svojemu.« 3 Stoga Mojsije kaza puku govoreći: »Opremite među sobom ljude za boj da idu na Midjan, kako bi nad Midjanom izvršili osvetu Gospodnju. 4 Pošaljite u boj od svakog plemena po tisuću, iz svih plemena Izraelovih.« 5 Tako su iz Izraelovih tisuća unovačili po tisuću iz svakoga plemena — dvanaest tisuća opremljenih za boj. 6 I posla ih Mojsije u boj, po tisuću iz svakoga plemena; posla u boj njih te Pinhasa, sina svećenika Eleazara, sa svetim posuđem i reskim trubama u ruci njegovoj. 7 I zavojštiše protiv Midjana, kako jeGospod zapovjedio Mojsiju, te pobiše sve muškarce. 8 Uz ostale pobijene pobiše i midjanske kraljeve: Evija i Rekema i Cura i Hura i Rebu — pet midjanskih kraljeva. Ubiše mačem i Bileama, sina Beorova. 9 Tada sinovi Izraelovi odvedoše u sužanjstvo midjanske žene i nejačad njihovu; i oplijeniše svu stoku njihovu, krupnu i sitnu, i sve blago njihovo. 10 A sve njihove gradove u kojima su boravili i sve njihove tvrđave spališe ognjem. 11 I uzeše sav plijen i sav grabež, i ljude i životinje. 12 I sužnje i grabež i plijen dovedoše Mojsiju i svećeniku Eleazaru i svoj zajednici sinova Izraelovih u tabor na moapskim ravnima, što su uz Jordan, nasuprot Jerihonu. 13 A Mojsije i svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im u susret izvan tabora. 14 I rasrdi se Mojsije na zapovjednike vojske, tisućnike i stotnike, koji bijahu došli iz bojnoga pohoda. 15 Stoga im reče Mojsije: »Zar ste sve žene ostavili na životu? 16 Gle, one su, po savjetu Bileamovu, navele sinove Izraelove da počine nevjeru prema Gospodu, u onom slučaju s Peorom, te dođe onaj pomor na zajednicu Gospodnju. 17 Zato sad među nejačadi sve muško pobijte! Ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca legavši s njim. 18 A svu žensku djecu koja nisu upoznala lijeganje s muškarcem ostavite na životu za se. 19 Vi pak ostanite izvan tabora sedam dana; svi koji ste koga ubili i svi koji ste se ubijenoga dotakli, trećega dana i sedmoga dana očistite sebe i sužnje svoje. 20 Očistite i svu odjeću i svaki predmet od kože i svaki uradak od kozje dlake i sve drvene predmete.« 21 Tada svećenik Eleazar reče ratnicima koji bijahu išli u boj: »Ovo je odredba zakona što ga je Gospod zapovjedio Mojsiju: 22 ‘Samo zlato i srebro, mjed, željezo, kositar i olovo 23 (sve što podnosi vatru), provucite kroz vatru i bit će čisto; ali neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu. 24 Zatim sedmoga dana operite odjeću svoju i bit ćete čisti, pa nakon toga možete ući u tabor.’« 25 I reče Gospod Mojsiju govoreći: 26 »Ti i svećenik Eleazar i glavari otačkih domova zajednice napravite popis plijena što je zarobljen, ljudi i životinja, 27 pa razdijeli plijen napola: na one koji su sudjelovali u ratu, koji su išli u bitku, i na svu ostalu zajednicu. 28 Od ratnika koji su išli u bitku uberi pristojbu za Gospoda: po jednu glavu od svakih pet stotina bilo ljudi ili goveda ili magaradi ili ovaca. 29 Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Gospoda. 30 A od polovice koja dopadne sinove Izraelove uzmi po jedan dio od pedeset — bilo ljudi, goveda, magaradi ili ovaca, od svih životinja — i podaj ih levitima koji vode brigu o tabernakulu Gospodnjemu.« 31 Mojsije i svećenik Eleazar i učine kako jeGospod zapovjedio Mojsiju. 32 A plijena, koji je ostao od plijena što ga je oplijenio puk ratnički, bilo je šest stotina sedamdeset i pet tisuća ovaca, 33 zatim sedamdeset i dvije tisuće goveda, 34 te šezdeset i jedna tisuća magaradi; 35 a od ljudskih duša, od žena koje nisu upoznale lijeganje s muškarcem, bilo je u svemu trideset i dvije tisuće duša. 36 Dakle, polovica, to jest dio od onih koji su išli u bitku, bijaše na broj tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca, 37 a pristojba od ovaca za Gospoda bijaše šest stotina sedamdeset i pet. 38 Goveda je pak bilo trideset i šest tisuća, od čega je pristojba za Gospoda bila sedamdeset i dva. 39 A magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, od čega je pristojba za Gospoda bila šezdeset i jedno. 40 A ljudskih duša bilo je šesnaest tisuća, od čega je pristojba za Gospoda bila trideset i dvije duše. 41 Tu pak pristojbu Mojsije predade svećeniku Eleazaru za podizanicu Gospodu, kako je Gospod zapovjedio Mojsiju. 42 A od polovice koja je pripala sinovima Izraelovim, koju je Mojsije odijelio od one što je pripala ljudima koji su ratovali 43 (a polovica što je pripala zajednici bila je tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina ovaca, 44 zatim trideset i šest tisuća goveda, 45 te trideset tisuća i pet stotina magaradi, 46 a ljudskih duša šesnaest tisuća), 47 od te dakle polovice koja je pripala sinovima Izraelovim Mojsije uze po jedan dio od pedeset — bilo ljudi ili stoke — i dade ih levitima koji su vodili brigu o tabernakulu Gospodnjemu, kako je Gospod zapovjedio Mojsiju. 48 Tada pristupiše k Mojsiju zapovjednici koji bijahu nad vojačkim tisućama, tisućnici i stotnici, 49 pa rekoše Mojsiju: »Tvoje su sluge napravile popis ratnika koji su bili pod našim zapovjedništvom, i od nas nitko nije izgubljen. 50 Zato smo donijeli prinos za Gospoda, na što je već tko naišao — zlatnih predmeta, lančića i narukvica, prstenja, naušnica i ogrlica — da se pred Gospodom izvrši pomirenje za duše naše.« 51 I uzeše Mojsije i svećenik Eleazar to zlato od njih, sve te izrađene predmete. 52 A svega prineska u zlatu od tisućnikâ i stotnikâ što su ga prinijeli Gospodu bijaše šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela. 53 (Svaki je ratnik za se zadržao svoj plijen). 54 Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzeše zlato od tisućnikâ i stotnikâ i uniješe ga u Šator sastanka kao spomen na sinove Izraelove pred Gospodom.