Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 34

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 34.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Zapovjedi sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad vi uđete u kanaansku zemlju (to je zemlja koja će vam pripasti u baštinu, zemlja kanaanska u svojim granicama), 3 južna će vam se strana protezati od pustinje Cina uz Edom, a s istoka će vam se južna granica protezati od kraja Slanoga mora. 4 Onda će vam granica skrenuti od juga prema Akrabimskom usponu pa nastaviti prema Cinu te izbiti s juga Kadeš-Barnee; zatim će izaći na Hacar-Adar te nastaviti prema Acmonu. 5 Potom će granica skrenuti od Acmona prema Egipatskom potoku i izbiti na more. 6 A za zapadnu granicu imat ćete kao granicu Veliko more; to nek vam bude zapadna granica. 7 Ovo će vam pak biti sjeverna granica: od Velikoga mora povucite sebi crtu do gore Hora; 8 s gore Hora povucite crtu do ulaza u Hamat pa neka granica izbije na Cedad. 9 Zatim će granica ići do Zifrona pa izbiti kod Hacar-Enana. To će vam biti sjeverna granica. 10 A za svoju istočnu granicu naznačite sebi od Hacar-Enana do Šefama. 11 I granica će se od Šefama spuštati do Rible, istočno od Ajina; zatim će se granica spuštati i doprijeti do istočne strane Kineretskog mora. 12 Onda će se granica spustiti do Jordana pa izbiti na Slano more. To će biti vaša zemlja sa svojim granicama unaokolo.’« 13 Tada Mojsije zapovjedi sinovima Izraelovim govoreći: »To je zemlja što ćete je kockom dobiti u baštinu, za koju je Gospod zapovjedio da se dade deveterim plemenima i polovici plemena. 14 Jer pleme sinova Rubenovih, prema domovima svojih otaca, i pleme sinova Gadovih, prema domovima svojih otaca, primilo je svoju baštinu; i polovica plemena Manašeova primila je svoju baštinu. 15 Ta dva plemena i ona polovica plemena primili su svoju baštinu s ovu stranu Jordana, nasuprot Jerihonu, s istočne strane.« 16 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 17 »Ovo su imena ljudi koji će vam po­dijeliti zemlju u baštinu: Eleazar, svećenik, i Jošua, sin Nunov. 18 Uzmite i po jednoga glavara od svakoga plemena da podijeli zemlju u baštinu. 19 A ovo su imena tih ljudi: od plemena Judina — Kaleb, sin Jefuneov; 20 zatim od plemena sinova Šimunovih — Šemuel, sin Amihudov; 21 od plemena Benjaminova — Elidad, sin Kislonov; 22 zatim glavar od plemena sinova Danovih — Buki, sin Joglijev; 23 od sinova Josipovih, glavar od plemena sinova Manašeovih — Haniel, sin Efodov; 24 zatim glavar od plemena sinova Efraimovih — Kemuel, sin Šiptanov; 25 onda glavar od plemena sinova Zebulunovih — Elicafan, sin Parnakov; 26 zatim glavar od plemena sinova Jisakarovih — Paltiel, sin Azanov; 27 onda glavar od plemena sinova Ašerovih — Ahihud, sin Šelomijev; 28 te glavar od plemena sinova Naftalijevih — Pedahel, sin Amihudov.« 29 To su oni kojima je Gospod zapovjedio da sinovima Izraelovim razdijele baštinu u zemlji kanaanskoj.