Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 35

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 35.

1 I prozbori Gospod Mojsiju na moapskim ravnima — uz Jordan, nasuprot Jerihonu — govoreći: 2 »Zapovjedi sinovima Izraelovim da levitima kao njihov posjed dadnu u baštinu gradove gdje će stanovati. Dajte levitima i podgrađa oko tih gradova. 3 Pa neka im gradovi budu za stanovanje, a podgrađa njihova neka budu za njihova goveda i za blago njihovo i za sve životinje njihove. 4 A podgrađa gradova koja budete dali levitima neka se od gradskih zidina protežu van tisuću lakata unaokolo. 5 Izvan grada izmjerite i dvije tisuće lakata s istočne strane te dvije tisuće lakata s južne strane i dvije tisuće lakata sa zapadne strane i dvije tisuće lakata sa sjeverne strane, tako da grad bude u sredini. To neka im budu podgrađa gradova. 6 A od gradova koje budete dali levitima odredite šest gradova-utočišta kamo ćete ubojici dopustiti da pobjegne. Ovima pak pridodajte četrdeset i dva grada. 7 Tako će svih gradova što ih budete dali levitima biti četrdeset osam gradova, njih i njihovih podgrađa. 8 A gradovi što ćete ih dati bit će od posjeda sinova Izraelovih: od većega plemena dat ćete više, a od manjega dat ćete manje. Svatko neka levitima dadne od svojih gradova u skladu s baštinom svojom što ju je primio.« 9 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 10 »Govori sinovima Izraelovim i reci im: ‘Kad vi prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku, 11 onda odredite sebi gradove koji će vam biti gradovi-utočišta, da bi ubojica koji nehotice ubije čovjeka mogao pobjeći onamo. 12 I ti gradovi neka vam budu utočišta od osvetnika, da ubojica ne pogine dok ne stane na sud pred zajednicu. 13 A od tih gradova što ih budete dali šest gradova neka vam bude za utočište. 14 Tri grada dat ćete s ovu stranu Jordana, a tri grada dat ćete u zemlji kanaanskoj. To neka budu gradovi-utočišta. 15 Tih šest gradova neka bude za utočište i sinovima Izraelovim, i došljaku i pridošlici, da tko god nehotice ubije čovjeka mogne pobjeći onamo.’« 16 »‘Ali ako tko udari koga željeznim predmetom te gausmrti, taj je ubojica. Ubojica neka se smrću kazni. 17 I ako ga udari kamenom u ruci — od kojega može umrijeti — te ovaj umre, to je ubojica. Ubojica neka se smrću kazni. 18 Ili ga udari drvenim predmetom u ruci — od kojega može umrijeti — te ovaj umre, to je ubojica. Ubojica neka se smrću kazni. 19 Krvni osvetnik sam će ubojicu usmrtiti; kad ga sretne, on će ga usmrtiti. 20 I ako ga gurne iz mržnje ili na nj nešto naumice baci te ga usmrti 21 ili ga iz neprijateljstva rukom svojom udari te ga usmrti, onaj koji ga je udario neka se smrću kazni — to je ubojica. Krvni osvetnik neka usmrti ubojicu čim ga sretne. 22 No ako ga gurne slučajno, bez neprijateljstva, ili na nj baci kakav predmet, ali ne naumice, 23 ili kakav kamen od kojega može umrijeti pa ga, ne vidjevši ga, hitne na nj te ga usmrti, a sam mu nije bio neprijatelj niti mu je želio zlo, 24 onda neka zajednica presudi između ubojice i krvnoga osvetnika prema ovim pravilima. 25 I neka zajednica izbavi ubojicu iz ruke krvnoga osvetnika pa neka ga zajednica vrati u njegov grad-utočište kamo je pobjegao. I neka u njemu boravi sve do smrti velikoga svećenika koji bijaše pomazan svetim uljem. 26 Ali ako ubojica ikad izađe izvan granica svojega grada-utočišta kamo je pobjegao 27 pa ga krvni osvetnik nađe izvan granica njegova grada-utočišta te krvni osvetnik ubije ubojicu, neće snositi krvnu krivicu, 28 jer je ubojica trebao ostati u svojemu gradu-utočištu sve do smrti velikoga svećenika. Tek poslije smrti velikoga svećenika ubojica se može vratiti na zemlju posjeda svojega. 29 Neka vam, stoga, ovo budu zakonske odredbe u sve vaše naraštaje po svim nastanima vašim. 30 Za svako ubojstvo čovjeka na iskaz svjedokâ ubojicu treba pogubiti; ali jedan svjedok nije dostatan da svjedoči protiv čovjeka osuđena na smrt. 31 I ne uzimajte otkupnine za život ubojice ako je on zaslužio smrt, nego neka se smrću kazni. 32 Ne uzimajte otkupnine ni od onoga koji je pobjegao u svoj grad-utočište, koji bi se vratio da živi na svojoj zemlji prije smrti velikoga svećenika.33 Tako nećete onečistiti zemlju u kojoj ćete se vi nastaniti, jer krv, ona onečišćuje zemlju; i nikakvo očišćenje nemože se izvršiti za zemlju zbog krvi koja je na njoj prolivena, osim krvlju onoga koji ju je prolio. 34 Stoga ne skvrnite zemlju u kojoj ćete se vi nastaniti, usred koje i ja boravim; jer ja, Gospod, boravim usred sinova Izraelovih.’«