Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Brojevi 4

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 4.

1 Onda Gospod prozbori Mojsiju i Aronu govoreći: 2 »Napravi popis sinova Kehatovih među sinovima Levijevim po njihovim rodovima, prema domovima njihovih otaca, 3 u dobi od trideset godina i više pa sve do dobi od pedeset godina, svih koji ulaze u službu da bi obavljali poslove u Šatoru sastanka. 4 Ovo će biti služba sinova Kehatovih u Šatoru sastanka: skrb za ono najsvetije. 5 I kad tabor kreće na put, neka uđu Aron i njegovi sinovi pa neka skinu prekrivni zaslonac te njime pokriju Kovčeg svjedočanstva. 6 Onda neka na nj stave pokrivalo od jazavčje kože, a odozgo razastru posve modro platno i namjeste Kovčegu motke njegove. 7 A po stolu za prinesene kruhove neka prostru modro platno, pa stave na nj zdjele i lonce i kaleže i kotlove za ljevanice; i kruh svagdašnji neka bude na njemu. 8 Po tome pak neka prostru platno od grimiza pa ga prekriju pokrovom od jazavčje kože. Zatim neka stolu namjeste motke njegove. 9 Onda neka uzmu modro platno i pokriju svijećnjak za svjetlo i svjetiljke njegove, te njegove usekače i podloške njegove i sve posude za ulje kojima ga oni opslužuju. 10 I neka njega i sav njegov pribor uviju u pokrov od jazavčje kože i polože na nosiljku. 11 A po zlatnome žrtveniku neka razastru modro platno i prekriju ga pokrovom od jazavčje kože. Zatim neka namjeste motke njegove. 12 Onda neka uzmu sav pribor za službu kojim služe u Svetištu pa neka ga uviju u modro platno i prekriju pokrovom od jazavčje kože te stave na nosiljku. 13 I neka zgrnu pepeo sa žrtvenika pa po njemu prostru purpurno platno. 14 A na nj neka stave sav njegov pribor kojim na njemu služe: kadionike, viljuške te lopatice i kotliće — sav pribor za žrtvenik. Po njemu neka onda razastru pokrivalo od jazavčje kože i namjeste motke njegove. 15 I kad Aron i njegovi sinovi završe pokrivanje svetišta i svega namještaja u svetištu, nakon što tabor krene na put, neka dođu sinovi Kehatovi da to ponesu; ali neka se ne dotiču ničega svetog, da ne poginu. To je dužnost sinova Kehatovih u Šatoru sastanka. 16 A Eleazaru, sinu svećenika Arona, povjerena je skrb za ulje za svjetlo i za miomirisni kâd, te za svagdašnju prinosnicu i za ulje pomazanja; povjeren mu je sav tabernakul i sve što je u njemu, zajedno sa svetištem i namještajem njegovim. 17 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 18 »Ne dajte da se istrijebi pleme rodova Kehatovih između levita, 19 nego im ovako činite da bi poživjeli i ne bi pomrli primakavši se onome najsvetijemu: neka dođu Aron i njegovi sinovi pa neka svakoga od njih postave u službu njegovu i na dužnost njegovu. 20 Ali neka ne ulaze da bi vidjeli kako se umataju svete stvari, da ne poginu.« 21 Onda prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 22 »Napravi i popis sinova Geršonovih, prema domovima njihovih otaca, po njihovim rodovima, 23 u dobi od trideset godina i više, sve do dobi od pedeset godina; pobroji sve one koji ulaze da bi vršili službu, da obavljaju poslove u Šatoru sastanka. 24 Ovo je služba rodova Geršonovaca u služenju i nošenju: 25 oni će dakle nositi zavjese tabernakula i Šator sastanka, njegov pokrov i pokrov od jazavčje kože što je povrh njega te zaslonac s ulaza u Šator sastanka; 26 zatim zaslonac s ulaza na dvorišne dveri i dvorišne zavjese, što su uokolo tabernakula i žrtvenika, te njihove uzice i sav pribor za službu njegovu i sve što se s timetreba činiti; oni će tako služiti. 27 Sve službe sinova Geršonovaca, sve njihove dužnosti i sve službe njihove, neka budu po riječi Arona i njegovih sinova; vi im dakle odredite što im je sve dužnost nositi. 28 To je služba rodova sinova Geršonovaca u Šatoru sastanka. A njihove će dužnosti biti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.«29 »A i sinove Merarijeve, i njih pobroji po njihovim rodovima, prema domovima njihovih otaca; 30 pobroji ih u dobi od trideset godina i više pa sve do dobi od pedeset godina, sve koji ulaze u službu da bi obavljali posao u Šatoru sastanka. 31 A uza svu njihovu službu u Šatoru sastanka ovo im je dužnost nositi: platice tabernakula te priječnice njegove i stupove njegove i podnožja njegova; 32 zatim stupove uokolo predvorja te njihova podnožja i klinove njihove i uzice njihove, sa svim njihovim priborom i svom opremom njihovom. I pobroji poimence predmete koje im je dužnost nositi. 33 To je služba rodova sinova Merarijevih uza svu njihovu službu u Šatoru sastanka pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.« 34 Tako Mojsije i Aron i glavari zajednice pobrojaše sinove Kehatove po njihovim rodovima i prema domovima njihovih otaca, 35 u dobi od trideset godina i više pa sve do dobi od pedeset godina, sve koji ulaze u službu za posao u Šatoru sastanka. 36 A onih među njima koji bijahu pobrojani po njihovim rodovima bilo je dvije tisuće sedam stotina i pedeset. 37 To su pobrojani iz rodova Kehatovaca, svi koji su služili u Šatoru sastanka, kako ih pobrojaše Mojsije i Aron na zapovijed što je Gospod dadepreko Mojsija. 38 A pobrojanih sinova Geršonovih po njihovim rodovima i prema domovima njihovih otaca, 39 u dobi od trideset godina i više pa sve do dobi od pedeset godina, svih koji ulaze u službu za posao u Šatoru sastanka, 40 onih među njima koji bijahu pobrojani po njihovim rodovima, prema domovima njihovih otaca, bilo je dakle dvije tisuće šest stotina i trideset. 41 To su pobrojani iz rodova sinova Geršonovih, svi koji su služili u Šatoru sastanka, kako ih pobrojaše Mojsije i Aron na zapovijed Gospodnju. 42 A pobrojanih iz rodova sinova Merarijevih, po njihovim rodovima, prema domovima njihovih otaca, 43 u dobi od trideset godina i više pa sve do dobi od pedeset godina, svih koji ulaze u službu za posao u Šatoru sastanka, 44 onih među njima koji bijahu pobrojani po njihovim rodovima bilo je dakle tri tisuće i dvjesta. 45 To su pobrojani iz rodova sinova Merarijevih kako ih pobrojaše Mojsije i Aron na zapovijed što je Gospod dade preko Mojsija. 46 Svih pobrojanih levita što ih pobrojaše Mojsije i Aron i glavari Izraelovi po njihovim rodovima i prema domovima njihovih otaca, 47 u dobi od trideset godina i više pa sve do dobi od pedeset godina, svih koji ulaze da bi obavljali posao službe i posao nošenja u Šatoru sastanka, 48 onih među njima koji bijahu pobrojani bilo je dakle osam tisuća pet stotina i osamdeset. 49 Na zapovijed što je Gospod dade preko Mojsija oni bijahu pobrojani, svatko prema svojoj službi i prema svojoj dužnosti. Tako bijahu pobrojani kako je Gospod zapovjedio Mojsiju.