Budimo pravedni

16. 03. 2024.

“Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi.” (Matej 5,6)

Pravednost je svetost, sličnost Bogu, a “Bog je ljubav” (1.

Ivanova 4,16). To je usklađenost s Božjim zakonom, “jer zapovi–

jedi su tvoje sve pravedne” (Psalam 119,172), a ljubav je “ispunjeni Zakon” (Rimljanima 13,10). Pravednost je ljubav, a ljubav je svjetlost i život od Boga. Božja pravednost utjelovljena je u Kristu. Primajući Njega, dobivamo pravednost.

Pravednost se ne stječe mučnim naporima ni zamornim radom, darovima ili žrtvom, nego se besplatno daje svakoj duši koja je gladna i žedna pravednosti. “O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite… bez naplate kupite vina i mlijeka.” … “To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene — riječ je Jahvina.” “I evo imena kojim će ga nazivati: ‘Jahve, Pravda naša.’” (Izaija 55,1; 54,17; Jeremija 23,6)

Nijedna ljudska sila ne može ničim zadovoljiti glad i žeđ duše. Ali Isus kaže: “Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njim, i on sa mnom.” (Otkrivenje 3,20) …

Kao što nam je potrebna hrana da bismo održali tjelesnu snagu, tako nam je potreban Krist, kruh s Neba, da nas okrijepi u duhovnom životu i da nam podari snagu za rad u Božjem djelu. Kao što tijelo neprestano prima hranjive sastojke koji održavaju život i snagu, tako i duša mora održavati neprestanu vezu s Kristom potpuno Mu se pokoravajući i oslanjajući se na Njega. …

Kad upoznamo savršenstvo Spasiteljevog karaktera, zaželjet ćemo se potpuno preobraziti i obnoviti po uzoru na Njegovu neporočnost. Što više doznajemo o Bogu, to će uzvišeniji biti naš ideal karaktera i usrdnija naša čežnja da odražavamo Božji lik. Kad duša teži za Bogom, božansko se spaja s ljudskim, a srce puno čežnje kaže: “Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.” (Psalam 62,6)

Ako ste svjesni potrebe svoje duše, ako ste gladni i žedni pravednosti, to je dokaz da je Krist u vašem srcu. (Misli s Gore blaženstava, str. 23,24)