Čišćenje hrama

9. 06. 2012.

„’Kuća moja neka kuća molitve bude’, a vi je pretvoriste u razbojničku špilju.“ (Luka 19,46)

Što je izazvalo Kristovo negodovanje kada je ušao u predvorje Hrama? Njegovo je oko prešlo preko prizora i On je u njemu vidio nepoštovanje Boga i tlačenje naroda. Slušao je mukanje volova, blejanje ovaca i cjenkanje između onih koji su prodavali i onih koji su kupovali. U predvorju Božjeg Hrama čak su i sami svećenici i glavari sudjelovali u trgovini. … Kada je njihova pozornost bila privučena Njemu, nisu mogli skinuti pogled s Njegovog lica jer je u Njegovom izrazu bilo nešto što ih je nagonilo na strahopoštovanje i činilo da osjete strah. Tko je On? Skromni Galilejac, sin drvodjelje, koji je radio zajedno sa svojim ocem, ali dok su gledali prema Njemu, osjećali su se kao da stoje pred sucem. …

Krist je vidio siromašne, nevoljne i jadne u nedoumici i zabuni jer nisu imali dovoljno sredstava da kupe makar samo goluba za žrtvu. Slijepi, hromi, gluhi i jadni, patili su i bili očajni jer su željeli prinijeti žrtvu za svoje grijehe, ali su cijene bile tako visoke da ih nisu mogli priuštiti. Izgledalo je kao da za njih nema nikakve mogućnosti da dobiju oprost grijeha. …

Kada je Krist istjerao one koji su prodavali golubove, rekao je: „Uzmite sve to!“ Zašto nije istjerao i golubove kada je istjerao volove i ovce? Zato što su to bile jedine žrtve siromaha! On je znao njihove potrebe i kada su trgovci bili istjerani iz Hrama, napaćeni i jadni ostali su u predvorju. …

Međutim, kada su se svećenici i glavari oporavili od straha, rekli su: „Vratit ćemo se, izazvat ćemo Ga i upitati kojom se vlašću usudio nas istjerati iz Hrama?“

Međutim, kakav ih je prizor dočekao kada su ponovno stupili u hramsko predvorje? Krist je služio siromašnima, napaćenima i jadnima. … On je napaćenima davao nježnu utjehu. Uzimao je mališane u svoje naručje i oslobađao ih od bolesti i patnji. Vraćao je vid slijepima, sluh gluhima, zdravlje bolesnima i utjehu jadnima. …

On je kao Mesija obavljao upravo ono djelo koje su proročanstva za Njega najavljivala. (Review and Herald, 27. kolovoza 1895.)

Leave a Comment