Čovjekove nemogućnosti = Božje mogućnosti

13. 07. 2022.

“Tada Isus reče svojim učenicima: ‘Zaista, kažem vam, mučno će bogataš ući u kraljevstvo nebesko. Također vam kažem: Lakše je devi proći kroz iglene ušice nego bogatašu ući u kraljevstvo nebesko.’ Kada to učenici čuše, vrlo se začudiše te upitaše: ‘Tko se onda može spasiti?’ Isus ih pogleda pa im reče: ‘Ljudima je nemoguće, ali je Bogu sve moguće.’” (Matej 19,23-26)

Nakon što se bogati mladić okreće od Isusa i Njegovog zahtjeva za potpunom predajom, Isus govori svojim učenicima da će “mučno bogataš ući u kraljevstvo nebesko”, kao što je devi teško proći kroz iglene ušice.

Slika deve koja prolazi kroz iglene ušice ima nekoliko zanimljivih tumačenja. Jedno od njih glasi da su gradovi opasani zidovima imali dvoja vrata. Jedna su bila velika glavna vrata kroz koja se odvijao sav promet. Osim njih, u zidu su se često nalazila mala, niska i uzana vrata. Kada su prema ovom tumačenju glavna vrata bila zaključana, jedini prolaz u grad bio je moguć kroz mala vrata kroz koja je čak i uspravljena odrasla osoba jedva prolazila. Ova mala vrata nazivali su “iglene ušice”. Ako se čovjek morao sagnuti prilikom prolaska, nije potrebno naglašavati koliko bi teško prošla deva, najveća životinja u Palestini.

Prema tom nepouzdanom tumačenju, deva bi se teško provukla kroz vrata, ali to ne bi bilo nemoguće ako bi uložila golem napor. Takva analogija učinila bi ulazak bogate osobe u nebesko kraljevstvo mogućim kad bi se ona dovoljno potrudila.

Ali Isus nije o tome poučavao. Slikom o devi i iglenim ušicama On nije rekao da je to teško, već da je nemoguće — kao što je nemoguće da se najveća životinja provuče kroz najmanju rupu.

Takvo učenje zateklo je učenike nespremne. Poput drugih Židova, bogate su smatrali blagoslovljenima od Boga. Tko, pitaju se, može ući u nebesko kraljevstvo ako ne mogu blagoslovljeni bogataši?

“Ljudima je”, odgovara Isus, “nemoguće, ali je Bogu sve moguće.” I s tim riječima Isus postavlja pozornicu za usporedbu o milosti u Evanđelju po Mateju 20.

Bože, pomozi mi da prevladam svoje pogrešno razumijevanje o Tvojem kraljevstvu, uključujući ono o nemogućnostima i mogućnostima Tvoje milosti.

 

Preporučujemo: