Crkva će biti pridodana crkvi

7. 10. 2011.

“Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!” (Izaija 55,6)

Vjernici crkve trebaju ustati i svijetliti usred moralne tame ovoga svijeta. Ako smo povezani sa Svjetlom svijeta, odsjajivat ćemo svjetlost drugima. Uzimamo li udjela u Spasiteljevoj bogatoj milosti, bit ćemo na blagoslov onima oko nas.

Zato što mnogi Njegovi takozvani sljedbenici žele biti prvi, On ne može imati povjerenja u njih. Kad bi bili ponizni i pripravni da ih On poučava, bili bi moćan primjer ovom svijetu, očitujući utjecaj istine na ljudski karakter. Oni koji rade u Kristovim redovima i nikada ne teže samouzvišenju, otkrit će neprekidno djelovanje i stalan napredak u misijskim pothvatima. Takvi neće biti zadovoljni sve dok postojećoj Crkvi ne bude pridodana nova mjesna crkva.

Bog očekuje od onih koji su u Njegovoj službi da se iskreno bore za vjeru predanu svetima. Naš misijski rad treba biti snažniji nego što je bio u prošlosti. Mnoga područja treba osvojiti; načela istine treba usaditi u novim mjestima; treba osnivati crkve; treba učiniti što je god moguće kako bi se ispunio nalog: “Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.” (Matej 28,19.20)

Život crkve ovisi o zanimanju koje njezini članovi pokazuju za one koji su izvan tora. Neka Božja crkva ne zaboravi da je Krist dao sebe kao žrtvu da spasi svijet od uništenja. Zbog nas je On postao siromašan, kako bismo mi Njegovim siromaštvom mogli doći u posjed vječnih dragocjenosti. Hoće li oni koje je Bog blagoslovio spoznajom istine postati uskogrudni u svojim planovima? Neka se kod njih probudi osjećaj za velike odgovornosti, i neka ostave svaku trunku sebičnosti kako bi Gospodin mogao na njih izliti svojega Svetog Duha. Neka traže Gospodina dok Ga je moguće naći i zovu Ga dok je blizu. Oni nemaju razloga za nedostatak vjere i prigovaranje. Neka prestanu pronalaziti pogreške i prigovarati, i neka promiču duh zahvalnosti za primljenu milost i blagoslove. Neka proslavljaju Gospodina nehinjenom zahvalnošću za svjetlo Njegove Riječi koje obasjava njihovu stazu i neka Ga prihvate umom i srcem i obasjavaju one koji su u tami. Na taj način će biti pripravni raditi na hvalu i slavu Bogu i na svojim štitovima ispisati: “Na tome se temelji postojanost svetih koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru u Isusa.” (Otkrivenje 14,12) (Signs of the Times, 21. kolovoza 1901.)

Leave a Comment