Crkva je rođena

30. 09. 2015.

“Propovijedaj riječ — pristupi (k vjernicima) — bilo da im je zgodno, bilo nezgodno — kori, prijeti i opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke.” (2. Timoteju 4,2)

Neke aktivnosti koje provode literarni evanđelisti dovode do osnivanja potpuno novih crkava. Ona koja je osnovana u Nhlabi sada broji dvadeset dva vjernika i rezultat je propovijedanja Evanđelja putem literature.
Povijest mjesne adventističke crkve Nhlaba otpočela je kad su Dora i njezin suprug Gama prikazali svoje knjige učenicima srednje škole u Egilandiju. Uprava škole pozvala je ovaj bračni par da se sastanu s učenicima na jutarnjoj molitvi. “Vidjeli smo u tom pozivu priliku i na kraju smo upisali nekoliko učenika u Dopisnu biblijsku školu ‘Glas proroštva’”, objašnjava Dora.
Tijekom nekoliko idućih tjedana sedam učenika je donijelo odluku za Krista i zatražilo krštenje.
Ali na dan krštenja pojavio se samo jedan pristupnik. Dora, Gama i njihov pastor nisu podlegli obeshrabrenju i odlučili su ipak održati obred krštenja. Poslije je uslijedilo i krštenje ostalih šestero pristupnika.
“Ova prva obraćenja pokrenula su stalni rast i priljev novih obraćenika u Adventističku crkvu”, kaže Dora dok se s radošću sjeća prošlih dana. Najbliža adventistička crkva, međutim, bila je udaljena skoro čitavih dvadeset kilometara, što je prilična udaljenost, osobito ako je treba prijeći pješice. U početku su Dora i Gama podupirali prijevoz novih obraćenika iz vlastitih financijskih izvora. Međutim, shvatili su da to neće biti održivo na duže staze. Morali su pronaći trajno rješenje.
Vođe Crkve u njihovom području na kraju su pomogli u kupnji kuće koja se može koristiti za bogoslužje u Nhlabi. Dvadeset dva vjernika Crkve sada imaju svoj molitveni dom. Dora kaže da su razrađeni planovi da ovaj ogranak preraste u mjesnu crkvu koja je rođena zahvaljujući službi literarnog evangelizma.
Dora i Gama nastavljaju raditi kao literarni evanđelisti služeći Bogu u širenju Njegove Riječi po cijelom teritoriju na kojem djeluju.
Neka mala crkva u Nhlabi postane svjetionik za Isusa dok On ne dođe.
Gift Mweemba, Južna Afrika